Σχολικός εκφοβισμός δράσεις και πρωτοβουλίες από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» με συνέπεια και έχοντας αναλάβει τον συντονισμό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρωπαϊκή Καμπάνια ενάντια στο Σχολικό εκφοβισμό» αναπτύσσει δράσεις και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σε σχέση με το φαινόμενο του Σχολικού Εκφοβισμού τόσο στην Ελλάδα όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Στόχος η καταγραφή του φαινομένου, η αφύπνιση και ενημέρωση της κοινής γνώμης για το φαινόμενο και τις διαστάσεις που έχει λάβει και κυρίως η άμεση παρέμβαση στη σχολική κοινότητα.

1. Με την ευγενική υποστήριξη του Μουσείου της Ακρόπολης, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» πραγματοποίησε Ευρωπαϊκή Συνάντηση με τίτλο: «Χτίζοντας ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο ενάντια το Σχολικό Εκφοβισμό». Στη συνάντηση παρουσιάστηκε η εξέλιξη του έργου «Ευρωπαϊκή καμπάνια ενάντια στο Σχολικό Εκφοβισμό» καθώς και τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε έξι ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Daphne III. Με τη συμμετοχή τους μας τίμησαν εκπρόσωποι επιστημονικών και θεσμικών φορέων με κοινό στόχο να εφαρμόσουμε την επιστημονική θεώρηση του φαινομένου στην πράξη. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 16.262 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 6 ευρωπαϊκά κράτη (Ελλάδα, Ιταλία, Βουλγαρία, Λετονία, Λιθουανία και Εσθονία).

Περισσότερα