Προγράμματα Πρωτογενούς Πρόληψης του Κέντρου Πρόληψης και της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ»

Δείτε την επιστολή του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτησιογόνων ουσιών Ν. Αχαΐας με τις δράσεις που προτείνονται για την τρέχουσα σχολική χρονιά, όσον αφορά τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Πρόκειται για δράσεις Πρωτογενούς Πρόληψης και αφορούν στην εκπαίδευση και στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να δουλέψουν στην τάξη τους θέματα σχετικά με την πρόληψη των εξαρτήσεων.