Μαθησιακά Παιχνίδια για την Προώθηση της Πολυγλωσσίας στις Αρχικές Τάξεις της Δημοτικής Εκπαίδευσης

Τα τελευταία χρόνια οι αντιλήψεις για την πολυγλωσσία στα πρώτα χρόνια της επίσημης και ανεπίσημης εκπαίδευσης μετατοπίζονται. Στο παρελθόν η έκθεση ενός μικρού παιδιού σε δύο γλώσσες ταυτόχρονα αντιμετωπιζόταν ως δυνητικό μειονέκτημα.

Η αντίληψη αυτή πήγαζε από το φόβο ότι το παιδί πιθανόν να μην είναι σε θέση σε νεαρή ηλικία να διαφοροποιήσει δύο διαφορετικές γλωσσικές δομές. Αναδυόμενες παιδαγωγικές θεωρίες, όμως, υποστηρίζουν ότι η πολυγλωσσία επηρεάζει θετικά τη γενικότερη γνωστική ανάπτυξη ενός παιδιού συμβάλλοντας σε αυξημένη πνευματική οξυδέρκεια και ευελιξία (Goethe Institut). Σύμφωνα με έρευνες (Yip και Mathews, 2007) η διγλωσσία πριν από την ηλικία των 6 ετών μπορεί να σχετίζεται με την πιο αποδοτική ικανότητα παραγωγής γλώσσας γενικότερα. Άλλη έρευνα (Craik, Bialystok, Freedman, 2010) συνδέει τη διγλωσσία στην ενήλικη ζωή με αυξημένη γνωστική εφεδρεία. Σε πρακτικό επίπεδο, τα σημερινά παιδιά εκτίθενται σε γλώσσες διαφορετικές από τη μητρική τους με φυσικό τρόπο στην καθημερινότητα τους μέσα από δραστηριότητες όπως το άκουσμα μουσικής στο ραδιόφωνο, η παρακολούθηση προγραμμάτων τηλεόρασης, η έκθεση σε κείμενα βιβλίων, τα παιχνίδια, κλπ. Στη εκπαίδευση η μάθηση μιας δεύτερης γλώσσας, όπως για παράδειγμα τα αγγλικά, συχνά εισάγεται ακόμη και στην προσχολική εκπαίδευση, αν και αυτό μπορεί να συντελείται με ανεπίσημο τρόπο και πέρα ​​από τις απαιτήσεις των σχολικών προγραμμάτων σπουδών. Η εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας συχνά μπορεί να ενσωματώνεται σε γενικότερες δραστηριότητες μέσα στην τάξη, όπως η ζωγραφική, το τραγούδι, το παιχνίδι, και πολλά άλλα. Η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε μία μη μητρική γλώσσα σε νεαρή ηλικία μπορεί να τους βοηθήσει να οικοδομήσουν πιο αποτελεσματικά γλωσσικές δεξιότητες στις επόμενες σχολικές βαθμίδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Ford, 2010)

Συμβάλλει επιπλέον στη διεύρυνση των ευκαιριών μάθησης κάνοντας δυνατή την πρόσβαση στην ευρύτερο πολύγλωσσο μαθησιακό περιεχόμενο που αφορά σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα του σχολικού προγράμματος. Το ερευνητικό σχέδιο υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας σε συνεργασία με οργανισμούς από τη Ρουμανία, Εσθονία, Πορτογαλία, και Ηνωμένο Βασίλειο. Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου είναι ο Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Ηλίας Χούστης ενώ η ομάδα εργασίας αποτελείται από τους κ.κ. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, Olivier Heidmann, Σπύρο Τσαλαπάτα, και Σπύρο Κούρια σε στενή συνεργασία με την κ. Βασιλική Παπαϊωάννου, Σχολική Σύμβουλο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. 

Δελτίο Τύπου