Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας

2η Κινητικότητα, Βαρκελώνη, 01/08/2022-05/08/2022

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Θεσπρωτίας ανακοινώνει την πραγματοποίηση της 2ης κινητικότητας για επιμόρφωση προσωπικού στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 2021 ΚΑ1 του Τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελέγχεται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

dipethes

Η 2η δραστηριότητα επιμόρφωσης προσωπικού πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη από
01/08/2022 έως και 05/08/2022, με τη συμμετοχή της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Θεσπρωτίας, κ. Μαρίνας Μπέση ως επικεφαλής και τους εκπαιδευτικούς: Κούρτη Συλβάνα (ΠΕ70-Δασκάλων, Πρ/μένη Εκπ/κών Θεμάτων), Τσόδουλο Κυριάκο (Αναπληρωτή Δ/ντή Ειδικού Δ.Σ. Ηγουμενίτσας), Κωστάρη Αμαλία (Δ/ντρια Δ.Σ. Πλαταριάς), Πανταζή Σπυρίδωνα (Δ/ντή 2ου Δ.Σ. Φιλιατών), Νίκου Μαργαρίτα (Δ/ντρια 5ου Δ.Σ. Ηγουμενίτσας), Σιώχο Ευάγγελο (εκπ/κό του Δ.Σ. Παραμυθιάς), Κρομμύδα Ιωάννη (εκπ/κό 2ου Δ.Σ. Φιλιατών), Τζιάλλα Μαρίνα (εκπ/κό Ειδικού Δ.Σ. Ηγουμενίτσας), Καμποσιώρη Ελένη (εκπ/κό 2ου Δ.Σ. Ηγουμενίτσας), Τανίδου Μαρία (εκπ/κό Δ.Σ. Ξηρολόφου), Ζώη Λαμπρινή (εκπ/κό 4ου Δ.Σ. Ηγουμενίτσας), Χαντζάρα Σπυρίδωνα
(εκπ/κό Δ.Σ. Ξηρολόφου), Θεολόγου Στέφανο (εκπ/κό 1ου Δ.Σ. Ηγουμενίτσας) και Καραμάνη Αλεξάνδρα (εκπ/κό 1ου Δ.Σ. Παραμυθιάς).

dipethes2Σκοπός της δραστηριότητας με τίτλο “Inclusive Education and Diversity in the Classroom: Effective Strategies and Teaching Tolerance” που διοργανώθηκε από τον φορέα Motivated Learning for Everyone ήταν η εξοικείωση των συμμετεχόντων με αποτελεσματικές στρατηγικές για την προώθηση της συμπεριληπτικής μάθησης και της αποδοχής της διαφορετικότητας. Η επιμορφωτική δράση περιείχε τόσο θεωρητικό όσο και πρακτικό μέρος. Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες με στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων στο πλαίσιο συμπεριληπτικών
μοντέλων μάθησης, την υιοθέτηση καλών πρακτικών για την προώθηση της αποδοχής της διαφορετικότητας και τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση για όλους τους μαθητές με έμφαση στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες εξοικειώθηκαν με τεχνικές και χρησιμοποίησαν κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για την εμπλοκή του συνόλου των
μαθητών της τάξης στη μαθησιακή διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερο μαθησιακό προφίλ κάθε μαθητή.

Καλλιεργήθηκαν οι δεξιότητες του 21ου αιώνα, οι επαγγελματικές, οργανωτικές, ψηφιακές καιγλωσσικές δεξιότητες, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να προωθούν τις αξίες της συμπεριληπτικής μάθησης, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών τους.

dipethes3