Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας σχ. έτους 2022-2023

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Θεσπρωτίας ανακοινώνει την πραγματοποίηση της 2ης κινητικότητας για επιμόρφωση προσωπικού στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 2022 ΚΑ1 του Τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελέγχεται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Η 2η δραστηριότητα επιμόρφωσης προσωπικού πραγματοποιήθηκε στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας από 09/07/2023 έως και 15/07/2023, με τη συμμετοχή είκοσι (20) εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Θεσπρωτίας.

DIPE THESPROT1

Σκοπός της δραστηριότητας με τίτλο “Improve your English for Teachers” που διοργανώθηκε από τον φορέα Smart Teachers Play More ήταν η καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων στην αγγλική γλώσσα, προκειμένου να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή τους όταν επικοινωνούν στα αγγλικά.

DIPE THESPROT2

Η επιμορφωτική δράση περιελάμβανε τόσο θεωρητικό όσο και πρακτικό μέρος. Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες συμμετείχαν σε βιωματικές δραστηριότητες κατά κύριο λόγο με παιγνιώδη χαρακτήρα, καθώς και σε παιχνίδια ρόλων, τα οποία αποσκοπούσαν στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων με σενάρια της πραγματικής ζωής που απαιτούν επικοινωνιακές δεξιότητες στα αγγλικά.

Οι εκπαιδευτικοί καλλιέργησαν τις απαραίτητες δεξιότητες στην αγγλική γλώσσα (ομιλία, κατανόηση προφορικού λόγου, ανάγνωση, γραφή, προφορά, σωστή χρήση γραμματικής κ.ά), καθώς και πλήθος επαγγελματικών, οργανωτικών και ψηφιακών δεξιοτήτων. Τέλος, σημαντική εμπειρία αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους σε ομαδικές δραστηριότητες, συλλογικά παιχνίδια και ανταλλαγή καλών πρακτικών με δεκάδες εκπαιδευτικούς από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

DIPE THESPROT3