Μέθοδοι της Μετασχηματίζουσας Μάθησης στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης

Σας γνωστοποιούμε ότι το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου με επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Αλιβίζο (Λοΐζο) Σοφό προσφέρει Δωρεάν εξ αποστάσεως και ασύγχρονα το επιμορφωτικό πρόγραμμα “Μέθοδοι της Μετασχηματίζουσας Μάθησης στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης”  διάρκειας 105 ωρών.

Για εγγραφή στο δωρεάν επιμορφωτικό πρόγραμμα συμπληρώστε τη φόρμα: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexBXOW1puOHAAliDobh1IFWchQnv374KrGDg4w3W_SCXTRNw/viewform

Σκοπός του προγράμματος είναι τόσο να ενημερώσει και να επιμορφώσει τους εκπαιδευόμενους σχετικά με τις Μεθόδους της Μετασχηματίζουσας  Μάθησης στο πλαίσιο της Δια βίου Μάθησης όσο και να τους καταστήσει ικανούς να εντάξουν και να ενσωματώσουν τις τεχνικές και τις μεθόδους τους στο καθημερινό εργασιακό τους πλαίσιο. Μέσω του προγράμματος γίνεται συσχέτιση υπό το πρίσμα της μετασχηματίζουσας μάθησης του Jack Mezirow ως προς τις μεθόδους της αλλά και την αξιοποίηση των απόψεων και παραδοχών των εκπαιδευτικών αναφορικά με την εκπαίδευση και το μετασχηματισμό.

Περιεχόμενο του προγράμματος

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1: Εισαγωγή στη Μετασχηματίζουσα Μάθηση
Εβδομαδιαία Συνεδρία 2: Η μέθοδος της μετασχηματίζουσας μάθησης μέσα από την αισθητική εμπειρία του Α. Κόκκου
Εβδομαδιαία Συνεδρία 3: Η μέθοδος της αφηγηματικής ανάλυσης
Εβδομαδιαία Συνεδρία 4: Η βιογραφική ή ιστορίες ζωής μέθοδος

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5: Η μέθοδος αξιοποίησης ταινιών και βίντεο στη διδασκαλία
Εβδομαδιαία Συνεδρία 6: Η μέθοδος του ορθολογικού διαλόγου
Εβδομαδιαία Συνεδρία 7: Η μέθοδος του κριτικού στοχασμού
Εβδομαδιαία Συνεδρία 8: Εφαρμογή στη Μετασχηματίζουσα Μάθηση

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Το πρόγραμμα προσφέρεται εντελώς δωρεάν και χωρίς κάποιο προαπαιτούμενο εγγραφής.

Πιστοποιητικό

Για τη λήψη Πιστοποιητικού απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος σε ποσοστό τουλάχιστον 70% η οποία προκύπτει από τη συμμετοχή σε:

✔ κουίζ των ενοτήτων των μαθημάτων

✔ τελικές εργασίες κάθε εβδομάδας

✔ συμμετοχή στην έρευνα

Το πιστοποιητικό θα εκδοθεί ΔΩΡΕΑΝ από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει δίμηνη διάρκεια:

  • Έναρξη: 22/02/2021
  • Λήξη : 18/04/2021

Για εγγραφή στο δωρεάν επιμορφωτικό πρόγραμμα συμπληρώστε τη φόρμα: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexBXOW1puOHAAliDobh1IFWchQnv374KrGDg4w3W_SCXTRNw/viewform

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να αποστείλετε email στο  tsarpa2@gmail.com

Η δυνατότητα εγγραφής θα είναι διαθέσιμη μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2021