Μοιραζόμαστε σχολικές πρακτικές για την αειφορία

 Δημοσιεύτηκε ο Διαγωνισμός Καλών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη: “Μοιραζόμαστε σχολικές πρακτικές για την αειφορία”.

Πρόκειται για το εθνικό σκέλος του  Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού “My classroom plays sustainably: 1st SAME WORLD European Contest for Good Practices in Environmental Sustainability Education”  που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος SAME WORLD (www.sameworld.eu), ευρωπαϊκού έργου που έχει την υποστήριξη του ΥΠΠΕΘ.  Για την Ελλάδα, ο διαγωνισμός διενεργείται από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το βραβείο για την καλύτερη Εκπαιδευτική Πρακτική σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο είναι ένα τετραήμερο ταξίδι για όλη την ομάδα εκπαιδευτικών και μαθητών που συμμετείχαν στην υλοποίησή της (έως 30 άτομα), στην πόλη Sintra της Πορτογαλίας, τον Οκτώβριο του 2017, με πλήρη κάλυψη των εξόδων (μετακίνηση, διαμονή και γεύματα), συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής της ομάδας στην 3η Διεθνή Συνάντηση του προγράμματος SAME WORLD.

Η υποβολή των πρακτικών γίνεται μέσω του Πανελλήνιου Αποθετηρίου “Φωτόδεντρο - Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές” στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/oep/  (η είσοδος γίνεται με λογαριασμό Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου @sch.gr).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκπαιδευτικών πρακτικών είναι η 18η Μαΐου 2017.

Το πλήρες κείμενο του διαγωνισμού και τα σχετικά έγγραφα (κείμενο διαγωνισμού και φόρμα υποβολής) είναι εδώ: http://photodentro.edu.gr/oep/sameworldcontest_gr.html