Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης moodle: Χανιά

 Η πρόσκληση απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και διοργανώνεται από το Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής Δυτικής Κρήτης σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων και Ρεθύμνου.

Οι  αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/ έως και 14/11/2011.