Η Νέα τεχνολογία κατακτά το Νηπιαγωγείο Ριζαριού!

Μαζί με το τέλος της σχολικής χρονιάς ένα ακόμη e Twinning πρόγραμμα που υλοποίησε το Νηπιαγωγείο Ριζαριού για το σχολ.έτος 2018-2019 έφτασε στο τέλος του με επιτυχία!Πρόκειται για το έργο “ICT and robotics for little children” στο οποίο συμμετείχαν ,η Γαλλία, η Τουρκία, η Εσθονία ,η Σουηδία και η Ελλάδα .Το έργο αναπτύχθηκε αποκλειστικά μέσω διαδικτύου( συνεργασία online)
Σκοπός του  ήταν η κατανόηση της σπουδαιότητας της νέας τεχνολογίας στη ζωή μας , συμπεριλαμβανομένων του STEAM και της ρομποτικής από τα μικρά παιδιά, μέσω σχετικών επιλεγμένων δραστηριοτήτων από το πρόγραμμα σπουδών της προσχολικής εκπαίδευσης και την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν στη μετέπειτα ζωή τους.
Οι δραστηριότητες του σχεδίου σχεδιάστηκαν προσεκτικά για την επίτευξη των στόχων του έργου. Τα παιδιά μέσω των σχετικών επιλεγμένων δραστηριοτήτων από την περιοχή της προσχολικής εκπαίδευσης ανέπτυξαν τις δεξιότητές τους στην έρευνα, την κριτική και την δημιουργική σκέψη μέσω της χρήσης των ΤΠΕ στην καθημερινή μαθησιακή διαδικασία.Οι δραστηριότητες STEAM παρείχαν στα παιδιά ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ενθαρρύνοντας τους να απαντήσουν σε ερωτήματα και να εμπλακούν σε παιγνιώδεις δραστηριότητες με θέματα την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία.Μέσω του STEM , καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου η εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες έγινε, με βιωματικά projects όπου τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά και μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής τα παιδιά κατέκτησαν τη διαδικασία του προγραμματισμού.
Τα παιδιά μοιράστηκαν τη δουλειά τους με παιδιά άλλων ευρωπαϊκών χωρών χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία ιστού και περιβάλλοντα στο διαδίκτυο κι έμαθαν για τον πολιτισμό των συμμετεχουσών χωρών.
'Όμως το έργο δεν σταμάτα εδώ!Με μεγάλη χαρά πληροφορηθήκαμε από την ΕΥΥ e Twinning ότι το Νηπιαγωγείου Ριζαριού είναι ανάμεσα στα 280 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιλέχθηκαν σε πρώτη φάση να υλοποιήσουν e-twinning πρόγραμμα προσανατολισμένο στο STEM την σχολική χρονιά 2019-2020 ,παραλαμβάνοντας από Σεπτέμβριο τον αντίστοιχο εξοπλισμό ! Έτσι με την έναρξη της σχολικής χρονιάς η εισαγωγή των STEM στο πρόγραμμα σπουδών του Νηπιαγωγείου είναι γεγονός και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι κι έτοιμοι για νέες προκλήσεις.