Νηπιαγωγείο Ριζαριού : Δημιουργία νέου e Twinning έργου με τίτλο:« ICT,STEAM and robotics in preschool education!»

Μαζί με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς 2020-2021 ,ξεκινήσαμε και το νέο e twinning έργο μας με τίτλο : «ICT,STEM and robotics in pre school education»που είναι άμεσα συνδεδεμένο με το πρόγραμμα Erasmus+ KA2 (Τομέας σχολικών συμπράξεων ) που εγκρίθηκε προς υλοποίηση από το Νηπιαγωγείο μας για τη διετία 2019-2021,από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, με τίτλο :"ICT and pobotics in preschool education :A more attractive e  way for  learning!"

Οι χώρες που συμμετέχουν είναι η Ελλάδα (ιδρυτικό σχολείο) ,η Σουηδία, η Ισπανία, η Λιθουανία ,η Λετονία και η Ισπανία.
Το έργο ιδρύθηκε με σκοπό την αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και των παιδιών και στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ και της ρομποτικής στις δραστηριότητες διδασκαλίας / εκμάθησης.
Η τεχνολογία αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας στην προσχολική εκπαίδευση, διότι δημιουργεί ένα νέο μαθησιακό περιβάλλον, πιο ελκυστικό και ευχάριστο για τα μικρά παιδιά και η απόκτηση γνώσεων απαιτεί την ενεργό συμμετοχή των μικρών παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, παραλήπτες σε δημιουργούς πληροφοριών και γνώσεων.
Κατά τη διάρκεια του έργου, τα παιδιά θα εφαρμόσουν τις νέες δεξιότητές τους, θα γνωρίσουν τον προγραμματισμό ,θα αναπτύξουν το πνεύμα συνεργασίας και ευθύνης, θα παράγουν υλικά και θα συμμετάσχουν σε δραστηριότητες και θα βιώσουν τη χαρά της δημιουργικότητας.
Με αυτό το πρόγραμμα στοχεύουμε στην αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και των παιδιών και στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ και της ρομποτικής στις δραστηριότητες διδασκαλίας / εκμάθησης.

Tελικά προϊόντα του έργου είναι η δημιουργία ιστότοπου με μαθησιακό υλικό και καλές πρακτικές, η δημιουργία κοινών padlets, παιχνιδιών, παζλ, e βιβλίων, DVD και cds. Το έργο μετά τη λήξη του θα παρουσιαστεί μέσω e Twinning live event  στην ευρύτερη εκπαιδευτική και τοπική κοινότητα. Όλα τα προϊόντα του έργου θα αναρτηθούν στο blog του σχολείου https://blogs.sch.gr/niprizartri/ και σε  διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επιμέλεια άρθρου: 'Αννα Μαγκιώση