Νηπιαγωγείο Ριζαριού :Παραλαβή τιμητικής πλακέτας e Twinning school 2020-2021

Mε μεγάλη χαρά παραλάβαμε σήμερα και το δική μας πλακέτα του e Twinning school!

Η ετικέτα απονέμεται για δεύτερη φορά στο Νηπιαγωγείο Ριζαριού ,καθώς ήταν στη λίστα των 1218 πρώτων σχολείων της Ευρώπης και των 88 σχολείων της Ελλάδας που βραβεύτηκαν το 2018 ,τη χρονιά που καθιερώθηκε κι έγινε θεσμός το βραβείο αυτό.

Σαφώς δηλώνουμε υπερήφανοι για το βραβείο, αλλά και για τα επιτεύγματα του σχολείου μας, που αποτελεί πρότυπο για τα άλλα σχολεία!

Τα Σχολεία eTwinning αναγνωρίζουν τη σημασία και την αξία του eTwinning και το ενσωματώνουν στις πολιτικές, την πρακτική και την επαγγελματική ανάπτυξη του σχολείου με την στήριξη της διοίκησής του.

Με την Ετικέτα Σχολείου eTwinning, το eTwinning αναγνωρίζει και επικροτεί τη συμμετοχή, τη δέσμευση και την αφοσίωση όχι μόνο μεμονωμένων μελών του eTwinning, αλλά και ολόκληρου του σχολείου, όπου ομάδες εκπαιδευτικών και σχολικών ηγετών εργάζονται παρέα.
Η κατάκτηση του τίτλου «Σχολείο eTwinning» βασίζεται στην ιδέα ότι συντελείται ένα εξελικτικό ταξίδι με στοιχεία που μπορούν να αξιολογηθούν αντικειμενικά. Δεν πρόκειται για διαγωνισμό, αλλά για πρόοδο του σχολείου που μεταβαίνει από το ένα επίπεδο στο άλλο.

Ποια είναι τα οφέλη;
Τα Σχολεία eTwinning:

Αναγνωρίζονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ως πρότυπα για το eTwinning και διαμορφώνουν ένα δίκτυο ηγετικών σχολείων που εμπνέουν τη μελλοντική εξέλιξη της δράσης
Χαίρουν υψηλής προβολής σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο και έχουν τη δυνατότητα να επιδεικνύουν την Ετικέτα eTwinning που απέσπασαν στο διαφημιστικό και ενημερωτικό τους υλικό.
Αναγνωρίζονται ως ηγέτες στα εξής:
Ψηφιακή πρακτική
Πρακτική ψηφιακής ασφάλειας
Καινοτόμες και δημιουργικές προσεγγίσεις της παιδαγωγικής
Προώθηση της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης του προσωπικού
Προώθηση πρακτικών συνεργατικής μάθησης με προσωπικό και μαθητές
Το βραβευμένο προσωπικό και διευθυντές των σχολείων ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε ειδικά προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης και μπορούν να γίνουν μέλη μιας Ομάδας eTwinning, ώστε να κοινοποιούν καλές πρακτικές, να συνεργάζονται και να παρακολουθούν συγκεκριμένες διαδικτυακές εκδηλώσεις.