Οι μαθητές του Αριστοτελείου Κολλεγίου στο CERN

Το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Σωματιδιακής Φυσικής, CERN, αποτελεί μια από τις πρώτες κοινές ευρωπαϊκές προσπάθειες στην ανάπτυξη της βασικής έρευνας και της καινοτομίας. Η Ελλάδα αποτελεί ένα από τα 12 ιδρυτικά μέλη. Όλο τον χρόνο δίνεται η δυνατότητα σε μαθητές να επισκεφτούν το CERN και να μάθουν τα μυστικά του. Το Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης αξιοποίησε την ευκαιρία αυτή και επισκέφτηκε το CERN. Συγκεκριμένα, 50 μαθητές / μαθήτριες Λυκείου παρακολούθησαν επίσημη ξενάγηση, όπως ορίζεται από τους υπεύθυνους, διάρκειας τεσσάρων (4) διδακτικών ωρών με  θέμα: «Τα μυστικά του CERN: Αναζητώντας το μποζόνιο του Higgs». Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022, ώρες 12:00 – 15:45 και διοργανώθηκε σε συνεργασία με την κ. Χατζηφωτιάδου Δέσποινα, πυρηνική φυσικό και ερευνήτρια στο CERN. Υπεύθυνος εκπαιδευτικός που οργάνωσε την επίσκεψη είναι ο κ. Ιακωβίδης Γιώργος, φυσικός του Λυκείου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και ιδρυτικό μέλος της   Βαλκανικής Ένωσης Φυσικών (με έδρα τη Θεσσαλονίκη).