Ολοκλήρωση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ERASMUS+ KA2 ΣΤΟ 1ο Πειραματικό ΓΕΛ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ERASMUS+ KA2 ΣΤΟ 1Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ

«ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ»

Με τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019 ολοκληρώνονται τυπικά τα διετή Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ KA2 στο 1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο «Μανόλης Ανδρόνικος» αλλά όχι και η ουσιαστική συμμετοχή της σχολικής μας κοινότητας στο πνεύμα και τα αποτελέσματα αυτών, που ευελπιστούμε να μας συνοδεύουν για πολλά ακόμη χρόνια. Μέσα στα δύο τελευταία σχολικά έτη (2017-2018 και 2018-2019) και στο πλαίσιο των συγκεκριμένων προγραμμάτων (“My involvement as a European with refugee children” και “Inventors and Innovators: our heritage and our future”) μετακινήθηκαν σαράντα (40) μαθητές/-τριες και ένδεκα (11) εκπαιδευτικοί του σχολείου, η συντονίστρια για το ελληνικό σχολείο Γρηγοριάδου Αναστασία, ΠΕ02, φιλόλογος και άλλοι δέκα καθηγητές/-τριες, από εννέα διαφορετικές ειδικότητες, κάποιοι εκ των οποίων για περισσότερες από μία φορές. Εξάλλου,  δεκαοκτώ μαθητές/-τριες του σχολείου μας είχαν την χαρά να φιλοξενήσουν κάποιο ξένο παιδί στο σπίτι τους κατά τη διασχολική συνάντηση του προγράμματος “My involvement as a European with refugee children” στη Θεσσαλονίκη, απολαμβάνοντας οι ίδιοι/-ιες και οι οικογένειές τους την εμπειρία της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.

Από τους παραπάνω, οι μαθητές/-τριες και εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος στις κινητικότητες είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν σε ξένες χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Κροατία, Σουηδία, Πολωνία) και να γνωρίσουν στοιχεία της Ιστορίας και του πολιτισμού τους αλλά και ανθρώπους, με τους οποίους κάποιοι έχτισαν όμορφες φιλίες. Εκτός όμως από τους συμμετέχοντες στα ταξίδια, πολλοί περισσότεροι μαθητές/-τριες αλλά και εκπαιδευτικοί του σχολείου μας είχαν την ευκαιρία, μέσα από παρουσιάσεις, ερευνητικές εργασίες, εκπαιδευτικές επισκέψεις, βιωματικά ή επιστημονικά εργαστήρια από ειδικούς ή από τους συμμαθητές τους, ομιλίες επιστημόνων, καλλιτεχνικές δημιουργίες (θέατρο, ζωγραφική, δημιουργία logo, αφίσας, βίντεο) να εντρυφήσουν στο θέμα του εκάστοτε προγράμματος και συγκεκριμένα στη σχέση μας ως Ευρωπαίων πολιτών με τα παιδιά πρόσφυγες και τη διαπολιτισμικότητα από τη μια και στην έννοια της εφευρετικότητας και της καινοτομίας στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον από την άλλη. Στο πλαίσιο της ενασχόλησης με κάποιο από τα δύο προγράμματα ή και με τα δύο, νέες γνώσεις αποκομίστηκαν, νέες, πιο λειτουργικές κοινωνικά, στάσεις ανεκτικότητας προς το διαφορετικό αλλά και φιλερευνητικής διάθεσης υιοθετήθηκαν. Δεν είναι αμελητέες, βέβαια, και οι «παράπλευρες» ωφέλειες αυτών των προγραμμάτων για το σύνολο σχεδόν τη σχολικής κοινότητας: η έκθεση σε ευρύ –κάποτε αλλόγλωσσο- κοινό κατά την παρουσίαση κάποιας εργασίας στις διασχολικές συναντήσεις ή κάποιου θεατρικού έργου που προετοιμάστηκε ειδικά για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, η εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας, η υπεύθυνη ανάληψη κάποιου έργου κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των συναντήσεων των εταιρικών σχολείων ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση και τη συμμετοχικότητα τόσο των μαθητών/-τριών όσο και των εκπαιδευτικών.  Τέλος, οι παραπάνω εμπειρίες και το θετικό προς τους πρόσφυγες ή την καινοτομία κλίμα που έφεραν διαμοιράστηκαν μέσα από συζητήσεις, εκδηλώσεις και την ίδια την καθημερινή ζωή σε μέλη των οικογενειών και του φιλικού ή επαγγελματικού κύκλου μαθητών και εκπαιδευτικών.  Η αξιολόγηση των προγραμμάτων έδειξε ότι αυτά αποτέλεσαν μια εξαιρετικά θετική εμπειρία για όλους.

Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένες δράσεις, στο πλαίσιο του πρώτου από αυτά, με τον τίτλο “My involvement as a European with refugee children”, που στόχο είχε την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της σχολικής και της τοπικής κοινότητας πάνω στο προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης (Γερμανία, Γαλλία, Κροατία) και ευρύτερο σκοπό την καλλιέργεια της ανεκτικότητας και της διαπολιτισμικής συνείδησης, υλοποιήθηκαν τα εξής:

 1. Εκτός από την πρώτη, συντονιστική, συνάντηση των καθηγητών-συντονιστών στο Kamenz της Γερμανίας (24-27/09/2017) και την τελευταία, απολογιστική, συνάντηση των εκπαιδευτικών-συντονιστών στη Θεσσαλονίκη (7-11/5/2019)- πραγματοποιήθηκαν τέσσερις διασχολικές συναντήσεις ανταλλαγής μαθητών μικρής διάρκειας: στη Θεσσαλονίκη (10-16/12/2017), στο Chateau-Tierry της Γαλλίας (18-24/3/2018), στο Karlovac της Κρατίας (23-29/09/2018) και το Kamenz της Γερμανίας (31/3-6/4/2019) . Και στις τέσσερις συναντήσεις, εκτός από εκπαιδευτικές επισκέψεις και ξεναγήσεις που αποσκοπούσαν στην προσέγγιση της «ξένης» κουλτούρας και Ιστορίας, έγιναν παρουσιάσεις με διαφορετικό κάθε φορά θέμα («Τι μάθαμε για τους πρόσφυγες», «Το σύγχρονο προσφυγικό πρόβλημα», «Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα», «Οι πρόσφυγες στα Μ.Μ.Ε.-περιπτώσεις αποτυχίας και επιτυχίας», αλλά και παιχνίδια πολυγλωσσίας, σταυρόλεξα, χοροί κλπ). Τον βασικό κορμό της κάθε συνάντησης όμως αποτέλεσε τριήμερη διαπολιτισμική εκπαίδευση από εξειδικευμένο φορέα. Στη συνέχεια, οι εκάστοτε έξι μαθητές/-τριες που πήραν μέρος στις τρεις πρώτες επιμορφώσεις οργάνωσαν δίωρη διάχυσή τους σε πολυπληθείς ομάδες συμμαθητών τους, ενώ οι μαθητές/-τριες που πήραν μέρος στην τέταρτη εκπόνησαν επιτόπια έρευνα και εργασία σχετικά με τις υποδομές ή την έλλειψη υποδομών για άτομα με αναπηρία στο σχολείο μας. Τα αποτελέσματα τόσο των δίωρων επιμορφώσεων όσο και της έρευνας των μαθητών/-τριών είναι αναρτημένα στο Twinnspace που κατασκευάστηκε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα (https://twinspace.etwinning.net/44002/home).
 2. Στις 2/10/2017 έξι ασυνόδευτοι νεαροί πρόσφυγες από τον ξενώνα της ΜΚΟ «Praxis» επισκέφθηκαν το σχολείο μας και συμμετείχαν σε τουρνουά καλαθοσφαίρισης στο πλαίσιο της 4ης Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού, που τη συγκεκριμένη χρονιά είχε τον τίτλο «ΧαράΖΩ το Μέλλον» .
 3. Στις 12/10/2017 οι μαθητές της Α΄τάξης του σχολείου επισκέφθηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, όπου, εκτός από τη μόνιμη έκθεση, είδαν την εγκατάσταση της εικαστικού Άννυς Καλτσίδου με τον τίτλο Α-ΠΟΛ(ε)ΙΣ, έργο που αναδείκνυε με πολυσήμαντο τρόπο το θέμα της προσφυγιάς.
 4. Στις 30/10/2017 πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός logo ανάμεσα σε δημιουργίες μαθητών/-τριών του σχολείου μας και στη συνέχεια διαγωνισμός ανάμεσα στα επικρατέστερα logo όλων των σχολείων της σύμπραξης, από τον οποίο αναδείχθηκε το ελληνικό logo σε λογότυπο όλης της σύμπραξης.
 5. Στις 10/11/2017, και στο χώρο του σχολείου μας, η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων πραγματοποίησε παρέμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε 19 μαθητές και μαθήτριες της Α΄ Λυκείου στο πλαίσιο της Καμπάνιας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Human Rights Campaign 2017-2018.
 6. Στις 27/11/2017, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, μαθητές/-τριες του σχολείου μας παρουσίασαν στη σχολική κοινότητα θεατρικό δρώμενο- δραματοποίηση ενός από τους «Μονολόγους από το Αιγαίο, Το ταξίδι και τα όνειρα ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων». Το ίδιο δρώμενο στην αγγλική γλώσσα παρουσιάστηκε και στους ξένους επισκέπτες κατά τη συνάντηση της Θεσσαλονίκης.
 7. Στις 19/12/2017 πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση από εκπροσώπους της ΜΚΟ «ΑΡΣΙΣ» σε είκοσι μαθητές/-τριες του σχολείου μας με θέμα τις «Νέες μορφές της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη στην περίοδο της μετανάστευσης», προκειμένου να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα σχετικού προγράμματος που εκπόνησε η ΑΡΣΙΣ.
 8. Στις 2/3/2018 παρουσιάστηκε στη σχολική κοινότητα θεατρική διασκευή του έργου του Αρκά «Βιολογικός Μετανάστης», την οποία επιμελήθηκαν καθηγήτριες και μαθήτριες του σχολείου. Το έργο καταγγέλλει την ξενοφοβία και προβάλλει την αρμονική συνεργασία ως μονόδρομο για την πρόοδο. Βιντεοσκοπημένο απόσπασμα του έργου παρουσιάστηκε και σε εκδήλωση παρουσίασης πολιτιστικών προγραμμάτων της Διεύθυνσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, σε εκπαιδευτικούς και μαθητές πολλών σχολείων της Διεύθυνσης.
 9. Στις 20/5/2018 oμάδα 12 μαθητών/-τριών πήρε μέρος σε εργαστήριο προώθησης της πολυπολιτισμικότητας και πολυγλωσσίας στο πλαίσιο εκδηλώσεων «Το Α.Π.Θ. την Κυριακή».
 10. Στις 21/12/2018, πραγματοποιήθηκε η Χριστουγεννιάτικη αφιερωμἐνη στους Πρόσφυγες γιορτή του σχολείου μας. Μαθητές και μαθήτριες παρουσίασαν θεατρική παράσταση, με τίτλο «Η φυγή στην Αίγυπτο», η οποία συνέδεε τον διωγμό και τη φυγή του νεογέννητου Χριστού στην Αίγυπτο με τη μοίρα των διωγμένων από τον τόπο τους και των προσφύγων. Στο ίδιο πλαίσιο, οι μαθητικές κοινότητες συγκέντρωσαν είδη διατροφής και βρεφικά είδη για ξενώνες της ΜΚΟ «Άρσις».
 11. Στις 5/03/2019, κατά τις δύο τελευταίες διδακτικές ώρες, υλοποιήθηκε από την Μ.Κ.Ο. ΑΡΣΙΣ  και από εκπαιδεύτρια στα Ανθρώπινα Δικαιώματα παρέμβαση στο τμήμα Α2 του σχολείου μας. Συγκεκριμένα, οι μαθητές έλαβαν μέρος σε βιωματικό εργαστήριο με τίτλο “In4child” που υλοποιεί η ΑΡΣΙΣ στο πλαίσιο του έργου “Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς”.
 12. Μαθήτρια του σχολείου, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της συντονίστριας του προγράμματος, ζωγράφισε πίνακα με θέμα το παιδί-πρόσφυγας, το οποίο κοσμεί την αίθουσα των καθηγητών.

Το δεύτερο από τα Ευρωπαϊκά προγράμματο που εκπόνησε το σχολείο  μας είχε τίτλο “Inventors and Innovators: our heritage and our future” και στόχο τη γνωριμία με τους εφευρέτες του παρελθόντος και του παρόντος, έτσι ώστε να αποτελέσουν αυτοί εφαλτήριο για νέες καινοτόμες ιδέες και επιχειρήσεις στο μέλλον. Εκτός από την έρευνα και την παρουσίαση ήδη εφαρμοσμένων καινοτομιών, στο επίκεντρο του προγράμματος βρίσκονταν όροι της νεανικής επιχειρηματικότητας, όπως start up, διασφάλιση του copy right, διαδικασία ίδρυσης εταιρίας, εικονική εταιρία κλπ.

Έτσι, στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος και των στόχων του:

 1. Πραγματοποιήθηκαν, μετά τη πρώτη, συντονιστική, συνάντηση  στο Ζάγκρεπ της Κροατίας (14-17/11/2017) και την τελευταία, απολογιστική, συνάντηση των εκπαιδευτικών-συντονιστών στη Θεσσαλονίκη (7-10/5/2019), πέντε διασχολικές συναντήσεις ανταλλαγής μαθητών μικρής διάρκειας, στο Freiburg της Γερμανίας (19-24/3/2018),  στο Ζάγκρεπ της Κροατίας (6-11/5/2018), στο Ζάγκρεπ της Κροατίας και πάλι (1-6/10/2018), στη Στοκχόλμη της Σουηδίας (3-8/12/2018) και στο Barlinek της Πολωνίας (1-6/4/2019), στη διἀρκεια των οποίων μαθητές/-τριες των πέντε σχολείων που συμμετέχουν στη σύμπραξη (Κροατία, Γερμανία, Ελλάδα, Σουηδία, Πολωνία) είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν εφευρέτες από το παρελθόν και το παρόν της χώρας τους, να παρακολουθήσουν αντίστοιχες παρουσιάσεις άλλων χωρών, να ακούσουν ομιλίες ειδικών από επιχειρήσεις που πραγματοποιούν καινοτόμες εφευρέσεις, να συμμετάσχουν σε εργαστήρια εκμάθησης νέων εργαλείων για ηλεκτρονικές παρουσιάσεις και κουίζ, να εκπονήσουν εργασίες για το copy right και την ίδρυση εταιρείας, να προβάλουν καινοτόμες ιδέες για νέα ρηξικέλευθα προϊόντα και βέβαια να επισκεφθούν μουσεία, επιχειρήσεις/εργοστάσια ή τόπους ορόσημα στην εφευρετικότητα και την καινοτομία (π.χ. Μουσείο της Mercedes στη Φρανκφούρτη, Μουσείο Tesla στο Ζάγκρεπ, Μουσείο Eπιστήμης και Τεχνολογίας και Μουσείο Nobel στη Στοκχόλμη, ZUT University στο Szczecin της Πολωνίας κλπ). Η ευρωπαϊκή διάσταση του προγράμματος ενισχύθηκε με την επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τους συμμετέχοντες στη συνάντηση του Freiburg.
 2. Στις 22/9/2017 ομάδα μαθητριών και καθηγητριών του σχολείου μας επισκέφθηκε το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας “Noesis”, όπου φιλοξενούνταν η Έκθεση Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας ΙΔΕΑ και η παρουσίαση της εφαρμογής της καινοτόμου ιδέας του Έξυπνου φορέματος.
 3. Στις 20/12/2017 μαθητές του 1ου Πειραματικού ΓΕΛ Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος» συμμετείχαν με επτά ευρηματικά και καλαίσθητα λογότυπα στον διαγωνισμό για την ανάδειξη του logo του προγράμματος. Τελικά, νικητής του διαγωνισμού αναδείχτηκε το κροατικό logo.
 4. Στις 19/1/2018 ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ και διεθνώς αναγνωρισμένος αστροφυσικός κ. Γιάννης Σειραδάκης πραγματοποίησε στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας ομιλία για τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων.
 5. Στις 18 και 19/6/2018 έξι μαθητές του σχολείου μας συμμετείχαν στην εκδήλωση με τίτλο «Δημιουργική Ρομποτική με Ανοιχτό Λογισμικό και Υλικό», που διοργάνωσε το Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ. με υπεύθυνο τον κ. Χαρίτωνα Πολάτογλου, Καθηγητή Τμήματος Φυσικής στο συγκεκριμένο Τμήμα και Πρόεδρο του ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου.
 6. Στις 4/9/2018 και 5/09/2018 ο καθηγητής Πληροφορικής του σχολείου μας μαζί με μαθητές παρακολούθησαν εκ νέου, σε χώρους του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ., το διήμερο σεμινάριο με τίτλο «Τρισδιάστατη εκτύπωση και Δημιουργική Ρομποτική με ανοιχτό λογισμικό και υλικό» που διοργάνωσε ο υπεύθυνος του Εργαστηρίου Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ. και πρόεδρος του ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου μας κ. Χαρίτων Πολάτογλου.
 7. Στις 17/09/2018 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας ομιλία για τις Νέες Τεχνολογίες και την Καινοτομία. Συγκεκριμένα, ο Δρ. Κώστας Τζερράς, Επιστήμονας Πληροφορικής/Μηχανικός Λογισμικού, Προϊστάμενος Υπηρεσιών και Διασφάλισης Ποιότητας στην εταιρεία UTRA4 Advanced Information Systems, μίλησε στους μαθητές/-τριες με θέμα «Το επάγγελμα του Επιστήμονα Πληροφορικής/Καινοτομία στην Πληροφορική τον 21ο αιώνα».
 8. Στις 14/12/2018 δεκαέξι μαθητές/-τριες θετικού Προσανατολισμού με συνοδούς τον φυσικό και τον χημικό του σχολείου επισκέφτηκαν την εταιρία παραγωγής λογισμικού προσομοιώσεων “Beta Cae” στο  Σχολάρι Θεσσαλονίκης, στους χώρους της οποίας ξεναγήθηκαν και παρακολούθησαν διάλεξη-ενημέρωση πάνω στα νέα καινοτόμα προϊόντα.
 9. Η ομάδα RaceMasters, αποτελούμενη από δέκα μαθητές/-τριες του σχολείου μας, με την καθοδήγηση των καθηγητών Φυσικής του σχολείου μας, σχεδίασε και κατασκεύασε αυτοκινητάκι, με το οποίο πήρε μέρος στον διεθνή διαγωνισμό μέρος “Formula 1 in Schools”. Μετά τους προκριματικούς (Αθήνα, 29-30/03/2019) εξασφάλισε τη συμμετοχή της στους τελικούς του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος (Αθήνα, 9-10/05/2019), μένοντας ωστόσο εκτός των τελικών της παγκόσμιας διοργάνωσης στο Abu Dhabi εξαιτίας μικρών τεχνικών προβλημάτων, που παρουσίασε την τελευταία στιγμή το αυτοκινητάκι.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό το γεγονός ότι τα δύο προγράμματα Erasmus+ KA2 στο 1ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος» κατά τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 δεν διεκπεραιώθηκαν απλώς τυπικά αλλά διαπότισαν τη σχολική ζωή και έγιναν αφορμή για ποικίλες δράσεις και συναντήσεις, με κυριολεκτική και μεταφορική έννοια.  Στόχος μας είναι τα πνευματικά και υλικά προϊόντα τους να κάνουν αισθητή την παρουσία τους για πολύ καιρό ακόμη, μέσα και έξω από το σχολείο. Ευελπιστούμε, άλλωστε, οι αξίες της διαπολιτισμικής αγωγής, όπως η ανεκτικότητα κι ο αλληλοσεβασμός, αλλά και η τολμηρή αναζήτηση της καινοτομίας να χαρακτηρίζουν τους μαθητές/-τριές μας και στον ενήλικο βίο τους.

http://1lyk-peir-thess.thess.sch.gr/portal/index.php/erasmus/erasmus-ka2-my-involvement-as-a-european-with-refugee-children

http://1lyk-peir-thess.thess.sch.gr/portal/index.php/erasmus/erasmus-ka2-inventors-and-innovators-our-heritage-and-our-future

 

Εκ μέρους των Παιδαγωγικών Ομάδων,

Γρηγοριάδου Αναστασία, ΠΕ02, φιλόλογος,

Συντονίστρια ελληνικού σχολείου