Ολοκλήρωση προγραμμάτων eTwinning για το 1ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας

Ολοκληρώθηκαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα eTwinning που υλοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στο 1ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας.

   Το πρώτο eTwinning έργο  “How will our Fairytale end?”οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από 21 εκπαιδευτικούς, 20 Νηπιαγωγείων από την Ελλάδα, την Τουρκία, την Ιταλία την Πολωνία, την Αρμενία και τη Σερβία. Το συγκεκριμένο έργο είχε ως βασικό στόχο να προσεγγίσουν οι μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων τις δύσκολες και αφηρημένες έννοιες των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και να αντιληφθούν τη σημασία τους στην καθημερινή ζωή. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος αξιοποιήθηκαν τα πιο γνωστά παιδικά παραμύθια και οργανώθηκαν ευχάριστες συνεργατικές και STEM  δραστηριότητες, έτσι ώστε οι μαθητές να γνωρίσουν, να προσεγγίσουν και να επεξεργαστούν τους 17 Παγκόσμιους Στόχους. Οι μαθητές αντιλήφθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν μέσα από δράσεις, ώστε να λειτουργούν ως "ενεργοί πολίτες’’ για τη δημιουργία ενός βιώσιμου πλανήτη όπου όλοι θα ζουν με ισότητα, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια.

Το δεύτερο eTwinning έργο “ST(R)E(A)M with Jules Verne’’υλοποιήθηκε από εκπαιδευτικούς και μαθητές από την Ελλάδα ,τη Τουρκία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Αρμενία, τη Σερβία όπου με τα μάτια της φαντασίας του Ιουλίου Βερν ταξιδέψαμε σε κόσμους φανταστικούς...Kάναμε το γύρω του κόσμου σε 80 μέρες, βουτήξαμε 20000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα, πετάξαμε από τη Γη στη Σελήνη...και STEAMάραμε περπατώντας στα μονοπάτια της επιστημονικής φαντασίας.