Ολοκλήρωση προγράμματος eTwinning – 8ο Νηπιαγωγείο Πολίχνης

Ολοκληρώθηκε στο 8ο Νηπιαγωγείο Πολίχνης το ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα eTwinning με τίτλο "How will our Fairytale end?". Το έργο οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από 21 εκπαιδευτικούς, 20 Νηπιαγωγεία από την Ελλάδα, την Πολωνία, την Ιταλία, την Τουρκία, την Αρμενία και τη Σερβία. Στόχος του προγράμματος να προσεγγίσουν οι μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων τις έννοιες και αξίες των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και να αντιληφθούν πως παρότι μπορεί να ακούγονται δύσκολες και αφηρημένες έχουν μεγάλη σημασία στην καθημερινή μας ζωή.

Για την επίτευξη του στόχου αξιοποιήθηκαν γνωστά κλασικά παραμύθια και οργανώθηκαν συνεργατικές και STEM δραστηριότητες κατάλληλες για την αναπτυξιακή ηλικία των παιδιών, έτσι ώστε με ευχάριστο τρόπο να προσεγγίσουν τους και να επεξεργαστούν τους 17 Παγκόσμιους Στόχους. Τα παιδιά ευαισθητοποιήθηκαν μέσα από τις δράσεις ώστε να έχουν μια "ενεργή¨ ματιά  για τη δημιουργία ενός πλανήτη βιώσιμου και μιας ζωής με ειρήνη, αποδοχή, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια.