Ολοκλήρωση του Προγράμματος Erasmus+ 2018 ¨Καινοτόμες Διδακτικές Προσεγγίσεις¨ του Εσπερινού ΓΕΛ Χαλκίδας

Το Εσπερινό Γενικό Λύκειο Χαλκίδας σας ενημερώνει πως ολοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ / KA1 2018 / Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης, με τίτλο «Καινοτόμες Διδακτικές Προσεγγίσεις».

Στα πλαίσια του ανωτέρου προγράμματος, πέντε εκπαιδευτικοί του σχολείου ταξίδεψαν και επιμορφώθηκαν σε σεμινάρια κατάρτισης σχετικά με καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, που έγιναν σε τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες: Κροατία, Φινλανδία, Γερμανία και Τσεχία. Οι κινητικότητες πραγματοποιήθηκαν από τον Αύγουστο του 2018 έως το Νοέμβριο του 2019 και ολοκληρώθηκαν με επιτυχία.

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ενημερώθηκαν και εξασκήθηκαν σε καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις σε διάφορα αντικείμενα διδασκαλίας, σε νέα εκπαιδευτικά εργαλεία με την αξιοποίηση των ΤΠΕ και ήρθαν σε επαφή, ανταλλάσοντας γνώσεις και εμπειρίες, με εκπαιδευτικούς από άλλες χώρες της Ευρώπης.

Έτσι, εκπληρώνεται ο στόχος του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάπτυξης του σχολείου μας που ήταν η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους εκπαιδευτικούς που μπορούν να αξιοποιηθούν στην πράξη και να οδηγήσουν σε αποδοτικότερη και βελτιωμένη εκπαιδευτική διαδικασία.

Το πρόγραμμα, που είχε διάρκεια 16 μήνες, χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ μέσω του ΙΚΥ που είναι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+.
Η έγκριση της αίτησης του Εσπερινού ΓΕΛ Χαλκίδας έγινε το 2018 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Να σημειωθεί πως είναι το 2ο πρόγραμμα Erasmus+ / KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης που υλοποιεί το σχολείο και πως έχει ήδη εγκριθεί από το ΙΚΥ και επίκειται η έναρξη του 3ου αντίστοιχου προγράμματος ΚΑ1 / 2019.

Περισσότερα στοιχεία για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:
https://esp-gel-chalkidas-erasmus2018.weebly.com/

Εσπερινό ΓΕΛ Χαλκίδας Erasmus+2018

Εκ του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Χαλκίδας