Ομάδα Έρευνας Τεκμηρίωσης Διδασκαλίας Φυσικής

Η Ομάδα Έρευνας Τεκμηρίωσης Διδασκαλίας της Φυσικής, καλεί τους συναδέλφους/ισες να συζητήσουμε μαζί με τους καλεσμένους μας, τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα.