Όμιλος Φυσικής Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας

«Electron Valley»  

από τον Όμιλο Φυσικής

του Πειραματικού Δημοτικού της Νέας Ιωνίας

Το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας και ο Όμιλος Φυσικής με μαθητές  της Ε΄ τάξης, συμμετέχει στη δράση «Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο» και παρουσιάζει δραματοποιημένη Φυσική  με τίτλο  «Electron Valley» το Σάββατο 2 Απριλίου 2022 στην Ελληνογερμανική Αγωγή. Η δράση στηρίζεται στις αρχές των Διερευνητικών Μεθόδων Μάθησης των Θετικών Επιστημών (Inquiry Based Science Education) καθώς και στο παιδαγωγικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου CREATIONS (  http://creations-project.eu/). Απώτερος σκοπός είναι τόσο η διεπιστημονική διασύνδεση των θετικών επιστημών με εκφάνσεις της τέχνης  όσο και η  ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις θετικές επιστήμες και ιδιαίτερα των μαθητριών που στερεοτυπικά  τις αντιμετωπίζουν  διστακτικά. Όμως με χαρά  διαπιστώνουμε αυξημένη συμμετοχή τους. Αγόρια και κορίτσια συνεργάζονται με πνεύμα ομαδικότητας, συμμετέχουν ενεργά στη διαπραγμάτευση επιστημονικών εννοιών, αναπτύσσουν δημιουργικές και κριτικές δεξιότητες, έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν τα κίνητρά σταδιοδρομίας στις θετικές επιστήμες, αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες φέρνουν το σχολείο πιο κοντά στην κοινωνία παρουσιάζοντας το αποτέλεσμα των προσπαθειών τους  στην τοπική κοινωνία.

Λίγα λόγια για την υπόθεση: Σε συνθήκες  τηλεκπαίδευσης και λόγω καιρικών συνθηκών το ηλεκτρικό ρεύμα διακόπτεται. Στην προσπάθεια να υπάρξει επανασύνδεση και μέσα από καθημερινές απλές και διασκεδαστικές καταστάσεις «ανακαλύπτουμε» ορισμένους από τους πιο σημαντικούς  αγωγούς και  μονωτές του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλλαν στην πραγματοποίηση της δράσης και ιδιαίτερα τον Δήμο Νέας Ιωνίας, τη Δήμαρχο και την Επιτροπή Παιδείας του Δήμου.

Σάββατο 2 Απριλίου 12:00

YouTube: https://www.youtube.com/user/scienceview
Facebook: https://web.facebook.com/learningsciencethroughtheater/live/
Second Life: https://maps.secondlife.com/secondlife/DBC%20Research/46/142/23