Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα

 

Το Συνέδριο «Νέος Παιδαγωγός» (http://neospaidagogos.gr), θα πραγματοποιηθεί από τον σύλλογο της ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ (Επιστημονική Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη διάδοση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση), στην Αθήνα, στις 10 & 11 Μαΐου 2014.

Νέος Παιδαγωγός πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Αθήνα, 10 & 11 Μαΐου 2014

Στόχοι του Συνεδρίου - Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη - Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτικών προσεγγίσεων - Η ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσης από μάχιμους εκπαιδευτικούς - Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός εκπαιδευτικός διάλογος