Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου-Λυκείου «Αριστοτέλης» 2019 και επιλογή μαθητών για τη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2019

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση

 Αθήνα, 27 Μαρτίου 2019

 Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου-Λυκείου «Αριστοτέλης» 2019

και επιλογή μαθητών για τη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2019

http://micro-kosmos.uoa.gr  και   www.εεφεε.gr

Συμπληρωματικά της επιστολής μας (στις 12/03/2019) και μετά από πληθώρα ερωτημάτων διευκρινίζουμε ότι ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής «Αριστοτέλης» 2019 για τους μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίων και Λυκείων (Γενικών και Επαγγελματικών) όλης της χώρας:

  • έχει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας (εγκύκλιος με αρ. πρωτ. Φ15/26899/Δ2/20-02-2019, που έχει αποσταλεί σε όλες τις διευθύνσεις και σε όλα τα σχολεία),
  • θα διεξαχθεί στις 13 Απριλίου 2019 (σε εξεταστικά κέντρα σε όλη τη χώρα), με βάση τις δηλώσεις συμμετοχής των σχολείων και των μαθητών τους (έως και την 05 Απριλίου 2019) τόσο στις οικείες διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των σχολείων όσο και στην ηλεκτρονική διεύθυνσή μας labste@gmail.com (βλ. http://micro-kosmos.uoa.gr à οι Διαγωνισμοί και οι Ολυμπιάδες Φυσικής à Δηλώσεις Συμμετοχής 2019).

Διευκρινίζεται επίσης ότι ο Διαγωνισμός Φυσικής «Αριστοτέλης»:

  • είναι ο μόνος ο οποίος έχει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας
  • είναι ο μόνος ο οποίος οδηγεί στην επιλογή των πέντε Ελλήνων μαθητών που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην 50η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2019, στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ (από 07 έως 15 Ιουλίου 2019), μετά από τη διεξαγωγή της β’ φάσης για Γ’ Λυκείου στις 04 Μαΐου 2019
  • δεν ζητά την αποστολή των προσωπικών emails των μαθητών, δεδομένου ότι η συγκέντρωσή τους –και ενδεχόμενη εμπορική χρήση τους– ελέγχεται με βάση τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των μαθητών.

Όλα τα θέματα των προηγούμενων ετών (με τις λύσεις τους) και αναλυτικές πληροφορίες για τους Διαγωνισμούς (Λυκείου, Γυμνασίου και Δημοτικού) και τις Ολυμπιάδες Φυσικής έχουν αναρτηθεί στους παραπάνω διαδικτυακούς τόπους.

Υπενθυμίζεται, βέβαια, ότι οι Διαγωνισμοί «Αριστοτέλης» προσκαλούν τους μαθητές να συμμετάσχουν με επίκληση –και μόνον– της ευγενούς άμιλλας και όχι υποσχόμενοι δώρα.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής
Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση