Παρουσίαση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 6ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω

Με τη λήξη της σχολικής χρονιάς ολοκληρώθηκαν οι δράσεις του πρώτου έτους για τα 2 έργα Erasmus+ ΚΑ2, τα οποία υλοποιεί το 6ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω.

Το πρώτο έργο με τίτλο HESTIA Helping Students In Acceptance” (https://kavafisschool.wixsite.com/hestia ), το οποίο συντονίζει το σχολείο μας, έχει ως βασικά θέματα τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αποδοχή και συμπερίληψη όλων των παιδιών, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση καθώς και την επιμόρφωση στην εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών.

Το δεύτερο έργο, στο οποίο συμμετέχουμε ως εταίροι, έχει τίτλο STEAM Children Engineers Academy” (https://steamchildrenengineersacademy.wordpress.com/ ) και βασικό άξονα τη STEM μεθοδολογία με την προσθήκη της τέχνης ώστε να αναπτυχθούν πολύπλευρες δεξιότητες στους μαθητές μας.

Οι 8 μαθητές και μαθήτριες της Ε’ και Στ’ τάξης που ταξίδεψαν στο εξωτερικό στο πλαίσιο των δύο έργων, ενθουσιασμένοι με την εμπειρία αυτή, ετοίμασαν δικές τους ψηφιακές παρουσιάσεις και μίλησαν για  το ταξίδι τους στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου.

Στην εκδήλωση διάχυσης που πραγματοποιήθηκε την ημέρα λήξης του σχολικού έτους, στις 15/6/2018, οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των δύο έργων παρουσίασαν στους γονείς του σχολείου βασικά στοιχεία για τα έργα και τις δραστηριότητες που υλοποίησαν οι μαθητές μας σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, παρουσία του Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Γ’ Αθήνας, κ.Αδάμ Στάμου. Την παρουσίαση αυτή μπορείτε να δείτε στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.slideshare.net/zervoum/erasmus-ka2-6

6ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω «Κωνσταντίνος Καβάφης»

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί – Μάγδα Ζερβού, Βασίλης Χαλαμπαλάκης