Η Πολιτιστική μας Κληρονομιά. Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου

eTwinning τηλεκπαίδευση με τίτλο: Η Πολιτιστική μας Κληρονομιά. Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου.

Εισηγητές:

Υπερμαχία Χριστοδούλου, πρέσβειρα eTwinning δράσης, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, για τους νομούς Καβάλας, Ξάνθης, Δράμας.

Βασιλική Πουλιούδη, Προϊσταμένη Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δράμας.

Αμοιρίδου Ντίνα, Αρχαιολόγος Αρχαιολογικού Μουσείου Φιλίππων-Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου.

Θέματα για συζήτηση: Δραστηριότητες-δράσεις που αφορούν στις επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Σύνδεσμος αίθουσας τηλεκπαίδευσης:

https://eun2.adobeconnect.com/rdn1qord1vnn/ Σύνδεσμος βίντεο τηλεκπαίδευσης:

Σύνδεσμος δήλωσης συμμετοχής:

http://www.etwinning.gr/various/webexreg.php?id=202

Ημερομηνία & ώρα:  20-06-2018 18:30:00