ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ erasmus+ του ΣΔΕ ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Άσσου Λεχαίου συμμετείχε στην σύμπραξη ΚΑ2 KeyCo-System – Εκπαίδευση Ενηλίκων Μεταναστών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+.

Την  1η Σεπτεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε η πολλαπλασιαστική εκδήλωση (multiplier event) όπου παρουσιάστηκαν στο κοινό τα Πνευματικά Αποτελέσματα (Intellectual Outputs) του προγράμματος.

Ο Διευθυντής του σχολείου καθώς και οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, ανέλυσαν τους στόχους του προγράμματος, παρουσίασαν τα ΙΟ1, ΙΟ2, ΙΟ3, έκαναν επίδειξη της εκπαιδευτικής πλατφόρμας ΙΟ4 και απάντησαν σε ερωτήσεις του κοινού.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης τηρήθηκαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλέπονται για την προστασία από τη διάδοση του Covid 19.