Πραγματοποίηση ενδοσχολικής εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς από το Γυμνάσιο Κρόκου

Στο Γυμνάσιο Κρόκου ολοκληρώθηκε με επιτυχία και απόλυτη συμμετοχή πολυήμερη ενδοσχολική επιμόρφωση σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Συμμετείχαν όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου αλλά και εκπαιδευτικοί άλλων σχολείων .

Η επιμόρφωση  πραγματοποιήθηκε από εκπαιδευτικό της ομάδας  υποστήριξης   με ειδίκευση στην εκπαίδευση ενηλίκων αλλά  στην εμπλουτισμένη διδασκαλία με την χρήση ΤΠΕ.

Οι εκπαιδευτικοί είχαν την δυνατότητα να γνωρίσουν τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες( e-class,e-me,Webex),να συμμετέχουν σε βιωματικές δραστηριότητες μέσω της δυνατότητας   "απόδοσης προνομίων " της πλατφόρμας Webex  αλλά και με την χρήση των προσωπικών τους λογαριασμών ,και να  δοκιμάσουν καλές πρακτικές  άλλων συναδέλφων εκπαιδευτικών .

Λόγω της ιδιότυπης κατάστασης που επικρατεί μετά το κλείσιμο των σχολείων πραγματοποιήθηκε  με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης . Χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα Webex που παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων   στους εκπαιδευτικούς .

Η διευθύντρια Αγνή Παπακώστα αλλά και τα μέλη της ομάδας υποστήριξης ευχαριστούν τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς που προσήρθαν στην επιμόρφωση και επέδειξαν διάθεση να θιοθετήσουν μεθόδους  διαφοροποιημένης διδασκαλίας  για να ενισχύσουν γνωστικά ,εκπαιδευτικά ,παιδαγωγικά τους μαθητές σε αυτές τις ιδιαίτερες στιγμές που βιώνουν οι μαθητές αλλά και η οικογένειες τους λόγω της πανδημίας  λόγω του ιού COVID -19.