Πραγματοποίηση Προγράμματος εκπαιδευτικών επισκέψεων στους μαθητές των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.

Οι επισκέψεις των μαθητών στους χώρους των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών έχουν ως στόχο την ενημέρωση σε θέματα αρμοδιότητας Πυροσβεστικού Σώματος, όπως η προστασία από δασικές πυρκαγιές, από αστικές πυρκαγιές, οι διασώσεις και η παροχή βοήθειας. Οι επισκέψεις θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως και Παρασκευή κατόπιν συνεννόησης με την εκάστοτε Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Οι ενημερώσεις είναι προαιρετικές για τους μαθητές και θα πραγματοποιηθούν, χωρίς να παρακωλύεται η εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος και μετά από συνεννόηση με τους Δ/ντές/τριες των σχολικών μονάδων.
Η παρουσία του Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή του Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων, της οικείας Δ/νσης , κρίνεται απαραίτητη.