Πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+KA1 19ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών “Structured visits to Schools and Educational Institutes and Training Seminars in Malaga”

Έχοντας σαν στόχο την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού προσανατολισμού του σχολείου  και τη δημιουργία ενός ελκυστικού σχολικού περιβάλλοντος  με υψηλούς μαθησιακούς στόχους, το 19ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών συμμετείχε σε σχέδιο κινητικότητας εκπαιδευτικών Erasmus+ΚΑ1, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αντιπροσωπεία εκπαιδευτικών αποτελούμενη από τον διευθυντή, έναν δάσκαλο και την εκπαιδευτικό Αγγλικής Γλώσσας. Επιδίωξη του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη οργανωτικών, διδακτικών και γλωσσικών δεξιοτήτων και η διαμόρφωση διαπολιτισμικής κατανόησης των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα από 3 μέχρι 9 Μαρτίου 2019 στην πόλη Μάλαγα της Ισπανίας (Ανδαλουσία). Οι συμμετέχοντες ήταν 15 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων από 8 χώρες της Ευρώπης (Ιταλία, Γερμανία, Φιλανδία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Slovakia, Πολωνία, Βουλγαρία και Ελλάδα) κι οργανώθηκε από τον εκπαιδευτικό οργανισμό English Matters. Οι δραστηριότητες του προγράμματος ήταν δομημένες σε τέσσερις άξονες. Ο πρώτος περιλάμβανε επισκέψεις σε τρία σχολεία της Μάλαγας, όπου οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις ιδιαιτερότητες στη λειτουργία κάθε σχολείου (project-based learning, community of learning, CLIL, semi-private), να συναντηθούν και να συζητήσουν με  δασκάλους,  διευθυντές και  μαθητές και να βιώσουν την καθημερινή κουλτούρα κάθε σχολικού περιβάλλοντος δημιουργώντας ένα δίκτυο επικοινωνίας για ενδεχόμενες μελλοντικές συνεργασίες. Ο δεύτερος άξονας αφορούσε σεμινάρια από καθηγητές Πανεπιστημίου της Ανδαλουσίας για τις μεταρρυθμίσεις στο ισπανικό εκπαιδευτικό σύστημα, την σημερινή δομή του και σύγχρονες τάσεις, που περιλαμβάνουν την διδασκαλία σχολικών μαθημάτων μέσω της Αγγλικής Γλώσσας (CLIL) και την ενίσχυση ταλαντούχων-χαρισματικών μαθητών. Άλλη κατεύθυνση των δραστηριοτήτων αποτέλεσε η μελέτη πεδίου σε τόπους πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος (μουσείο Picasso, αραβικά παλάτια στη Μάλαγα και τη Γρανάδα) σαν βάση για τη δημιουργία διδακτικού υλικού. Τέλος, το πρόγραμμα έδωσε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να συζητήσουν για ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών  θεμάτων, να ανταλλάξουν εμπειρίες από το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας τους, το σχολείο τους, τη πόλη τους καθώς και  να μοιραστούν προτάσεις για τρόπους διάχυσης των πολιτισμικών εμπειριών τους.

Οι εκπαιδευτικοί του 19ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα αποκομίζοντας πλούσιες εμπειρίες σχετικά με τον πολιτισμό και το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής αλλά και εκπαιδευτικά θέματα γενικού ενδιαφέροντος. Οι εμπειρίες αυτές  μεταφέρθηκαν στο υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό του σχολείου. Μετά από γόνιμο διάλογο αναμένεται να υιοθετηθούν πρακτικές στην οργάνωση και λειτουργία της σχολικής μονάδας που αξιολογήθηκαν ως θετικές, να εμπλουτιστεί η διδασκαλία με μεθόδους που εφαρμόζονται με επιτυχία σε άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και μπορούν να εφαρμοστούν στο δικό τους μαθησιακό περιβάλλον. Στόχος είναι η ενεργητική συμμετοχή όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία σε ένα ελκυστικό σχολικό περιβάλλον με ενίσχυση του ευρωπαϊκού προσανατολισμού.