Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγική και Διδακτική Πράξη»

Ενημέρωση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγική και Διδακτική Πράξη» (Αριθμ. ΦΕΚ 2648/τ.Β΄/6.7.2018) για το ακαδ. έτος 2019-2020.

Η κατεύθυνση για τις ΤΠΕ είναι η 2η,  Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (διαθέσιμες 20 θέσεις).

Μέρος των μαθημάτων θα υλοποιείται εξ αποστάσεως, και το μεταπτυχιακό με την ολοκλήρωσή του παρέχει την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Δείτε Αναλυτικά: Προκήρυξη Επιστήμες της Αγωγής Παιδαγωγική και Διδακτική Πράξη

Αίτηση 2019-2020