Πρόγραμμα Συνεκπαίδευσης μεταξύ 1ου Ειδικού Δ,Σ. Καλλιθέας και 7ου Δ.Σ. Ηρακλείου Αττικής

Το 1ο Ειδικό Δ.Σ. Καλλιθέας διοργάνωσε Πρόγραμμα Συνεκπαίδευσης με το 7ο Δ.Σ. Ηρακλείου Αττικής με θέμα «Τα Αρχαία Ελληνικά Παιχνίδια ως δημιουργική ενασχόληση για παιδιά Δημοτικού κατά τις ώρες των διαλειμμάτων», το οποίο εγκρίθηκε από το 4ο και 2ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. αντίστοιχα και πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας webex,  έπειτα από ενημέρωση και έγκριση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών που συμμετείχαν και διήρκησε από τον Φεβρουάριο του 2021 έως το τέλος του σχολικού έτους (Ιούνιος 2021).

Οι οργανώτριες του Προγράμματος είναι η Ψαρουδάκη Σοφία, Κοινωνική Λειτουργός ΠΕ 30 του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας  και η Θεοδώρου Ιωάννα, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής ΠΕ 71 του 7ου Δ,Σ. Ηρακλείου Αττικής. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί είναι οι:  Γιαννούλου Μαρία (εκπαιδευτικός),  Ζαχάρη Νικολέτα (εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας), Εμεριάν Σαμπρίνα (Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό) και  Ζαχαριάδη Ελισάβετ  (Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό).

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Συνεκπαίδευσης έχει ως στόχο την προώθηση της ένταξης των μαθητών/τριών στην εκπαιδευτική διαδικασία, δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες. , την ανάπτυξη και ενίσχυση των ψυχικών, συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους, με πλοηγό την αποδοχή της διαφορετικότητας, αλλά και τον σεβασμό  προς τα ανθρώπινα δικαιώματα.