Προγράμματα eTwinning στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελώνα ,Λάρισα

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελώνα έχει μία πλούσια δράση σε Προγράμματα eTwinning .Μπορείτε να επισκεφτείτε το site του σχολείου και να περιηγηθείτε στις δράστηριότητες των μαθητών !

http://1dim-ampel.lar.sch.gr/index.php/2011-12-12-12-00-50/etwinning