Το project στην εκπαίδευση

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης & Αειφόρου Ανάπτυξης (http://www.diavima.edu.gr) εγκαινιάζει μία σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σύγχρονα θέματα με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το εναρκτήριο πρόγραμμα έχει θέμα: Το project στην εκπαίδευση

 

Aπευθύνεται

Σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε διευθυντές σχολείων, σχολικούς συμβούλους, υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, σε εκπαιδευτές ενηλίκων, σε εργαζόμενους σε κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς που ασχολούνται με εκπαιδευτικά προγράμματα, σε φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε κάθε άτομο που επιθυμεί να διευρύνει τους ορίζοντες και τις γνώσεις του.

Ημερομηνίες διεξαγωγής–Διάρκεια-Συμμετοχή Το πρόγραμμα αρχίζει στις 8 Οκτωβρίου 2012 και διαρκεί 10 εβδομάδες (ολοκλήρωση προγράμματος: 16 Δεκεμβρίου 2012, σύνολο ωρών: 100).

Για περισσότερες πληροφορίες: μπορείτε να τηλεφωνήσετε: 6985641418, 6975515476 (9.00-15.00) και 6985641418 (17.00-20.00) ή να στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@diavima.edu.gr Η επιλογή θα γίνει με τηλεφωνική συνέντευξη σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι 28 Σεπτεμβρίου και η συνδρομή είναι 110 Ευρώ. Για την εγγραφή σας, συμπληρώστε την συνημμένη αίτηση και στείλτε την με e-mail στο info@diavima.edu.gr