Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια συμβολαίων συντήρησης