Προληπτική οδοντιατρική φροντίδα για παιδιά 6 έως 12 ετών

logo blue 1

Το πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας “Dentist pass” του Υπουργείου Υγείας ξεκίνησε στις 23 Μαΐου 2023 και αναμένεται να καλύψει 660.000 παιδιά ηλικίας έξι έως δώδεκα ετών.

Πρόκειται για μία οικονομική ενίσχυση που λαμβάνεται, για λογαριασμό του παιδιού, από ενήλικο φυσικό πρόσωπο το οποίο ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια ή την επιτροπεία ή του παρέχει την ασφαλιστική κάλυψη, ενεργώντας ως  εκπρόσωπος του παιδιού.  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έλεγχο της στοματικής υγιεινής, καθαρισμό και απομάκρυνση της οδοντικής πλάκας, φθορίωση και παροχή σχετικών οδηγιών.

Οι δικαιούχοι, ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος (https://vouchers.gov.gr/dentistpass) ή μέσω Κ.Ε.Π έως την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023, προκειμένου να λάβουν την οικονομική ενίσχυση που ανέρχεται σε 40 ευρώ, ανά ωφελούμενο παιδί.  Η εν λόγω ενίσχυση πιστώνεται στον δικαιούχο γονέα ή κηδεμόνα μέσω άυλης χρεωστικής κάρτας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έξι (6) πλήρεις ημερολογιακούς μήνες μετά το μήνα έκδοσής της, σε οδοντιατρεία/ορθοδοντικά ιατρεία που βρίσκονται στην Ελλάδα και διαθέτουν τερματικό POS με σχετικό κωδικό.

Το Dentist Pass εντάσσεται στη δράση «Υλοποίηση Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης»» του Υπουργείου Υγείας και υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ, στο πλαίσιο του «Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στην υπηρεσία Εξυπηρέτησης Κοινού 210-2154936, από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00.

 

300x250 a5 1Ελλάδα 2.0 1