Πρόοδος Αναβάθμισης των κυκλωμάτων πρόσβασης των σχολείων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

23/4/2021

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο με πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας & Θρησκευμάτων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και σε συνεργασία με την εταιρία Cosmote, από τον Οκτώβριο 2019 έχει ξεκινήσει τη μαζική αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων διασύνδεσης των σχολείων σε πανελλαδικό επίπεδο. Η δράση αφορά στη μετάβαση της υπηρεσίας ADSL 24 Mbps σε υπηρεσία  VDSL 50 Mbps σε περιοχές που διατίθεται η υπηρεσία αυτή, αλλά και τη μετατροπή όλων των ISDN γραμμών σε τύπου PSTN. Από τα εμπλεκόμενα μέρη συμφωνήθηκε η δράση να υλοποιηθεί χωρίς πρόσθετο κόστος στον ενιαίο λογαριασμό του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Σήμερα μετά την υλοποίηση των αναβαθμίσεων (100%) στα σημεία που το επέτρεψε το δίκτυο των παρόχων, καθώς και των μετατροπών των γραμμών του ΠΣΔ σε PSTN (99,9%) έχουμε τους εξής δείκτες που αφορούν τις συνδέσεις των σχολείων.

3363 Σχολεία με ADSL σύνδεση έως 24Mbps. Ποσοστό 29%

6767 Σχολεία με VDSL έως 50Mbps και 100Mbps σύνδεση. Ποσοστό 60%

1203 Σχολεία συνδεδεμένα σε μητροπολιτικά δίκτυα οπτικών ινών με ταχύτητες μεγαλύτερες των 100Mbps. Ποσοστό  11%

Παράλληλα, συνεχίζεται η διαρκής διαδικασία κατά την οποία διερευνώνται τα σχολεία που έχουν παραμείνει με χαμηλές ταχύτητες σύνδεσης, ώστε να δίνεται κάθε φορά στο σημείο η μέγιστη διαθέσιμη και δυνατή ταχύτητα. Κατά τη διαδικασία αυτή μπορεί και το κάθε σχολείο να απευθύνεται προς το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για την αντίστοιχη διερεύνηση και την ανάλογη αίτηση αναβάθμισης της υπηρεσίας εφόσον κριθεί εφικτό.