Πρόσκληση για συμμετοχή στο (ΜΟΟC rerun) του ΕΟΥ eTwinning με θέμα: «eTwinning & Eργαστήρια Δεξιοτήτων: Συνεργατικές Δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων»

εικόνα MOOC eTwinning

Οι εκπαιδευτικοί μας είπαν ότι ήταν χρήσιμο κι ενδιαφέρον!
Γι’αυτό το προσφέρουμε ξανά.

Στις 13 Μαρτίου 2023 ξεκινά σε επανάληψη το μαζικό, ανοικτό, διαδικτυακό μάθημα (ΜΟΟC rerun) του Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης eTwinning με θέμα: «eTwinning & Eργαστήρια Δεξιοτήτων: Συνεργατικές Δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων»

Για εγγραφές επισκεφθείτε την πλατφόρμα http://mooc.etwinning.gr/ από τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023.