Πρόσκληση σε Focus Group με Θέμα την Καταπολέμηση της Διαδικτυακής Βίας σε Παιδιά

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus group) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Tackling gender based cyberviolence among adolescent girls and young women-TRACeD»

Προσκαλούμε εκπαιδευτές, καθηγητές και δασκάλους είτε δημόσιας εκπαίδευσης είτε ιδιωτικής εκπαίδευσης να δηλώσουν συμμετοχή σε μία από τις εστιασμένες συζητήσεις, που θα πραγματοποιηθούν στις:

  • 23/05/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.30 (δια ζώσης)
  • 25/5/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.30 (δια ζώσης)
  • 2/6/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.30 (διαδικτυακά)   

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση : Ανακοίνωση προς δασκάλους_Final