Πρόσκληση συμμετοχής σε Διαδικτυακή έρευνα αξιολόγησης του Πλαισίου Δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών που παρέχουν Εκπαίδευση STE(A)M

Το έργο «STEAMonEdu: Ανάπτυξη ικανοτήτων εκπαιδευτικών STE(A)M μέσω διαδικτυακών εργαλείων και κοινοτήτων» στοχεύει στην αύξηση της αποδοχής και της επίδρασης της εκπαίδευσης STE(A)M επενδύοντας στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και στη διαμόρφωση μίας κοινότητας όλων των εμπλεκόμενων.  Για το σκοπό αυτό, οι εταίροι του έργου διαμόρφωσαν ένα Πλαίσιο Ικανοτήτων των Εκπαιδευτικών STE(A)M, το οποίο συγκεντρώνει το σύνολο των ικανοτήτων που απαιτούνται για την υλοποίηση της εκπαίδευσης STE(A)M, παρέχει συνδέσμους με άλλα πλαίσια ικανοτήτων και μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για τον σχεδιασμό της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών STE(A)M. Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στο έργο διατίθενται στη διεύθυνση https://steamonedu.eu/.

Διεξάγουμε διεθνή έρευνα με στόχο την εγκυροποίηση και βελτίωση του Πλαισίου Ικανοτήτων. Προσκαλούμε εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, ερευνητές, διευθυντές σχολείων, φορείς χάραξης πολιτικής και άλλα εμπλεκόμενα άτομα σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, από διαφορετικούς οργανισμούς και περιοχές, να συμμετάσχουν στη δράση αυτή συμπληρώνοντας το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει η έρευνα.

To ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο σε 7 διαφορετικές γλώσσες και θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου, 2020. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό επιλέγοντας τη γλώσσα προτίμησή σας από τις παρακάτω επιλογές: 

English  |  Català  |  Deutsch  |  Eλληνικά  |  Español  |  Italiano  |  Româna