Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα -Eρωτηματολόγιο έρευνας

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί διανέμεται στα πλαίσια της μεταπτυχιακής μου εργασίας με θέμα «Ομοφοβική βία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Πρακτικές εκπαιδευτικών και παράγοντες που τις επηρεάζουν», στο ΠΜΣ Δημόσιας Υγείας του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής).

Στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους αντιδρούν οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι σε περιστατικά ομοφοβικής βίας που λαμβάνουν χώρα στο σχολικό περιβάλλον, καθώς και η περιγραφή των παραγόντων που επηρεάζουν τους τρόπους αυτούς.

Θα σας παρακαλούσα να αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας για την εθελοντική συμπλήρωση του παρακάτω ερωτηματολογίου.

https://www.surveymonkey.com/r/y-akou

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.y-akou.weebly.com

Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας,

 

Με εκτίμηση

Λυδία Λιοδάκη