«Σχολείο eTwinning» για δεύτερη φορά το 3ο Δημοτικό Αγίου Νικολάου

Το σχολείο μας τιμήθηκε για δεύτερη φορά με την Ετικέτα Σχολείου eTwinning, μετά από μια διαδικασία αίτησης δύο φάσεων και παρέλαβε την τιμητική πλακέτα, τα διακριτικά και τη συγχαρητήρια επιστολή!

Αυτό δεν αποτελεί απλά την αναγνώριση της προσωπικής επιτυχίας επιμέρους εκπαιδευτικών  που ασχολούνται με το eTwinning, αλλά και αναγνώριση των εξαιρετικών επιτευγμάτων ολόκληρου του σχολείου στους τομείς:

ψηφιακής πρακτικής

ηλεκτρονικής ασφάλειας (esafety)

καινοτόμες & δημιουργικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις

προώθηση συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης του προσωπικού

προώθηση πρακτικών συνεργατικής μάθησης με το προσωπικό και τους μαθητές