Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός στο Αριστοτέλειο Κολλέγιο: Οι Ένστολες Σχολές στο Προσκήνιο

O σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός αποτελεί κρίσιμο χρονικό σημείο στη ζωή των μαθητών, καθώς αποφασίζουν για το μέλλον τους. Στο πλαίσιο αυτό, η ενημέρωση αναδεικνύεται ως καίριος παράγοντας για την ορθή λήψη αποφάσεων. Η έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση αποτελεί το θεμέλιο για μια επιτυχημένη επιλογή στον τομέα της εκπαίδευσης.

Στο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ δίνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών. Γι΄ αυτόν τον λόγο μαθητές του σχολείου μας συμμετείχαν σε Ημερίδα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού  με τίτλο «Τα Ένστολα Επαγγέλματα στο Μηχανογραφικό Δελτίο για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» που οργάνωσε η  Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023. Σε συνεργασία με εκπροσώπους  του Γ΄ Σώματος Στρατού, της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Μακεδονίας, του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης και της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης οι μαθητές  ενημερώθηκαν για τις διάφορες σχολές, τις ειδικότητες που προσφέρουν, τις προοπτικές εργασίας και τις απαιτήσεις που καλούνται να καλύψουν.

Τους μαθητές συντόνισε και συνόδευσε στην ημερίδα ο εκπαιδευτικός του Αριστοτελείου Κολλεγίου κος Ιακωβίδης Γιώργος (Φυσικός).

Η σωστή ενημέρωση για τις ένστολες σχολές αποτελεί θεμέλιο παράγοντα για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών. Τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συνεργαστούν ενεργά για να παρέχουν ευκαιρίες και πληροφορίες που θα εξοπλίσουν τους μαθητές με τα κατάλληλα εργαλεία για τη λήψη ενημερωμένων και ισορροπημένων αποφάσεων για το μέλλον τους.