Σεμινάρια ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας: Η Διδασκαλία της Ιστορίας στο Σύγχρονο Σχολείο

Σεμινάρια ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας: «Η Διδασκαλία της Ιστορίας στο Σύγχρονο Σχολείο»

 Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο της διαρκούς επιστημονικής και παιδαγωγικής ενημέρωσης και υποστήριξης όλων των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, διοργανώνει κύκλο εξ αποστάσεως επιμορφωτικών σεμιναρίων, με θέμα:

«Η Διδασκαλία της Ιστορίας στο Σύγχρονο Σχολείο»

Ο κύκλος των εξ αποστάσεως επιμορφωτικών σεμιναρίων σκοπό έχει την ενημέρωση και επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν στη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στο σύγχρονο σχολείο, και σε τρόπους και μεθοδολογία που συμβάλλουν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων που οδηγούν στην ουσιώδη ιστορική γνώση. Αυτή τη γνώση που αναδεικνύει τον πραγματικό ρόλο του μαθήματος της Ιστορίας στη διαμόρφωση της κριτικής σκέψης και βοηθά τον άνθρωπο να κατανοήσει τον κόσμο και τον εαυτό του μέσα στο ιστορικό γίγνεσθαι.

Στους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στον κύκλο των επιμορφωτικών σεμιναρίων θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Ο κύκλος των εξ αποστάσεως επιμορφωτικών σεμιναρίων θα υλοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας  webex Event και σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

  

Ο Οργανωτικός Συντονιστής

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδος

 Δρ. Χρίστος Β. Μαρκαντώνης

  

Διαδικτυακά Σεμινάρια

«Η Διδασκαλία της Ιστορίας στο Σύγχρονο Σχολείο»`

Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021

18:00-18:10

Χαιρετισμοί

18:15-20:00 -   Φιλοσοφική προβληματική της ιστορίας

-   Σχέση ιστορίας και ιστοριογραφίας

-   Χρήση των ιστορικών πηγών

-   Ιστορική αφήγηση

-   Αντικειμενικότητα της Ιστορίας

    Ερωτήσεις - Συζήτηση

Δρ Σμυρναίος Αντώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νεοελληνικής Ιστορίας και Διδακτικής της Ιστορίας στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Συμμετοχή μέσω webex Event:

https://minedu-primary2.webex.com/minedu-primary2/onstage/g.php?MTID=e812e50e1b3ee68de7232136f4de9c980

Event password:  1234

 

Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021

18:00-20:00 -    Προϋποθέσεις και τρόποι προσέγγισης μιας διδασκαλίας ενός  καθημερινού μαθήματος στην ιστορία

    Ερωτήσεις - Συζήτηση

Δρ Σμυρναίος Αντώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νεοελληνικής Ιστορίας και Διδακτικής της Ιστορίας στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Συμμετοχή μέσω webex Event:

https://minedu-primary2.webex.com/minedu-primary2/onstage/g.php?MTID=eb165c924ed73dc2f1deeb098d11152c5

Event password:  1234

 

Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

18:00-20:00 Γεωμυθολογικά μονοπάτια

-  Διδακτική Ιστορίας μέσα από την ψηφιακή χαρτογραφία

    Ερωτήσεις - Συζήτηση

Δρ Ευελπίδου Νίκη, Καθηγήτρια Γεωμορφολογίας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ

Συμμετοχή μέσω webex Event:

https://minedu-primary2.webex.com/minedu-primary2/onstage/g.php?MTID=e6ba99122732c7f8980886d5907ac224e

Event password:  1234

 

Πέμπτη 02 Δεκεμβρίου 2021

18:00-20:00 -  Διδακτικά Σενάρια Ιστορίας Α/θμιας εκπαίδευσης

-  Διδακτικά Σενάρια Ιστορίας Β/θμιας εκπαίδευσης

Ερωτήσεις - Συζήτηση

Συντονιστές & Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας και Εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης

Συμμετοχή μέσω webex Event:

https://minedu-primary2.webex.com/minedu-primary2/onstage/g.php?MTID=ef3e7524e0a4c544eec7612d8246fc189

Event password:  1234