Σεμινάριο ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας: Επιμορφωτικό Εργαστήριο στη Σχεδιαστική Σκέψη

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ στη ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ.
Προσπαθώντας να συνδέσουμε τη μάθηση με τον σύγχρονο κόσμο και τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται από τους νέους.
Το ακροατήριο (έως 30 άτομα) θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει σε βιωματικές δραστηριότητες που εφαρμόζουν στην πράξη τη σχεδιαστική σκέψη, μια βαθιά ανθρωποκεντρική μεθοδολογία που στοχεύει στο σχεδιασμό καινοτόμων λύσεων σε προβλήματα της βιομηχανίας και της κοινωνίας.
Η σχεδιαστική σκέψη εισάγει διαδικασίες ενσυναίσθησης για την καλύτερη κατανόηση ενός προβλήματος και των πραγματικών διαστάσεων του καθώς και των αναγκών και συναισθημάτων των χρηστών, κάνοντας δυνατό το σχεδιασμό λύσεων μέσω καταιγισμού ιδεών σε ομάδες σε δύσκολα προβλήματα ακόμη και αν αυτές δεν είναι προφανείς με την πρώτη ματιά.
Θα μοιραστούν στο ακροατήριο εργαλεία σε ηλεκτρονική μορφή που βοηθούν τους διδάσκοντες να εφαρμόσουν τη σχεδιαστική σκέψη στη μάθηση εισάγοντας νέους τρόπου προσέγγισης του γνωστικού τους αντικειμένου.
Στο ακροατήριο θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.
Πρόγραμμα εκδήλωσης
13.45 – 14.15 Εγγραφές και απογευματινός μπουφές
14.15 – 14.25 Χαιρετισμοί
Χρίστος Μαρκαντώνης, Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας
Ελένη Παπαντωνίου, ΣΕΕ ΠΕ02, ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας
14.25 – 14.35 Παρουσίαση του ερευνητικού έργου Erasmus+ High5
Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
14.35 – 16.45 Βιωματικό εργαστήριο σχεδιαστικής σκέψης
Olivier Heidmann, Μηχανικός Λογισμικού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
16.45 – 17.00 Συζήτηση
Χορήγηση βεβαιώσεων και αναμνηστικών