Υπηρεσία Επικοινωνίας & Συνεργασίας

 Η Υπηρεσία Επικοινωνίας & Συνεργασίας έχει ως στόχο αφενός την επικοινωνία με φωνή, με βίντεο κλήση και με άμεσο μήνυμα των χρηστών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και αφετέρου να ελέγχει και να διαμοιράζει με ευφυή τρόπο τις κλήσεις τηλεφωνικής υποστήριξης.

H υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες που διαθέτουν λογαριασμό στο ΠΣΔ.