Λίστες αλληλογραφίας σχολείων

 Οι λίστες αλληλογραφίας (mailgroups) της μονάδας είναι λίστες που περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς, εκπαιδευτικούς και μαθητές κάθε σχολείου ή τους λογαριασμούς, εκπαιδευτικούς και προσωπικό που υπηρετούν σε μια διοικητική μονάδα.  Εξυπηρετούν δηλαδή την επικοινωνία εντός της μονάδας. Σε αυτές τις λίστες μπορούν να στέλνουν μηνύματα μόνο τα μέλη, δηλαδή οι λογαριασμοί και οι εκπαιδευτικοί της μονάδας (members only).