Σχολεία - μονάδες

Εμφανίζονται 1-20 από 209 αντικείμενα.
ΟνομασίαΔιεύθυνση ΕκπαίδευσηςΛεπτομέρειες
10ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
12ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
13ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
14ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
15o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
15ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
16ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
16ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
17ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
17ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
18ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
18ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
19ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
19ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
1ο ΕΠΑΛ ΔΑΦΝΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
1ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ