Ποιο είναι το διαθέσιμο μέγεθος του χώρου φιλοξενίας ιστοσελίδων;

Το αρχικό μέγεθος του  χώρου φιλοξενίας ιστοσελίδων είναι για:

  • Λογαριασμό μονάδας: 2000 ΜΒ
  • Εκπαιδευτικό: 2000 MB

Tο μέγεθος αυτό μπορεί να αυξηθεί μετά από αίτηση του χρήστη.