Η συμμετοχή των μαθητών

Η σύγχρονη εκπαίδευση έχει ως βασικό σκοπό να προετοιμάσει τους μαθητές ώστε να είναι σε θέση να αντιδρούν γρήγορα και να ανταπεξέρχονται στις επιταγές των καιρών ως ενεργοί και δυναμικοί πολίτες, με δημοκρατικό ήθος, ηθική και γνωστική αυτονομία

  

Οι σχολικές εορταστικές εκδηλώσεις, χάρη στη μεγάλη θεματολογική τους ποικιλία, την αυξημένη παιδαγωγική τους αξία, την αξιοποίηση του θεάτρου και των άλλων μορφών τέχνης, αλλά κυρίως μέσα από την ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή των μαθητών, αποδεικνύονται ισχυρό εργαλείο κοινωνικής και πολιτικής διαπαιδαγώγησης στα χέρια του εκπαιδευτικού.

Ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές δουλεύουν στις ομάδες εργασίας συμβάλλει στη συγκρότηση της ατομικής και κοινωνικής τους ταυτότητας, ενδυναμώνει την κοινωνική τους συνείδηση, τους καθιστά κοινωνικά υπεύθυνους, τους εμπλέκει σε διαδικασίες διαμόρφωσης απόψεων και λήψης αποφάσεων και τους εξοπλίζει με όλες τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν ως ενεργοί πολίτες στις κοινωνικές διεργασίες.

Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων. Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.