Συμμετοχή του 13ου Δημοτικού σχολείου Νέου Ηρακλείου Αττικής στο ERASMUS+ Ka1 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα '' LEARNING4ENVIRONMENT'' δημιουργήθηκε από τον σύλλογο διδασκόντων του 13ου Δημοτικού Σχολείου Νέου Ηρακλείου Αττικής με σκοπό την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της σχολικής μας μονάδας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση πάνω σε νέα, καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και μεθόδους που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και είχε σκοπό να αποτελέσει πηγή απόκτησης πληροφοριών και γνώσεων σε εναλλακτικούς τρόπους μάθησης, πιο κοντά στο περιβάλλον και διαχέοντας στην εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα του σχολείου μας το αίσθημα ευθύνης απέναντι στον περιβάλλον και την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης της ευρύτερης κοινότητας του σχολείου μας. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν πάνω σε καινοτόμες στρατηγικές εκπαίδευσης: μάθηση βασισμένη σε εργασίες/πρότζεκτς σε εναλλακτικά περιβάλλοντα μάθησης ανάλογα με το περιεχόμενο των γνώσεων, μάθηση βασισμένη στο παιχνίδι, peer tutoring ( μάθηση από τους συνομιλήκους τους), σύνδεση της πληροφορίας με την πράξη σε φυσικό περιβάλλον μάθησης και αξιοιποιώντας τα στοιχεία της φύσης κάθε φορά για την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων και της μαθησιακής διαδικασίας καθώς και πλήθος καλών πρακτικών που κεντρίζουν το ενδιαφέρον και προάγουν την κριτική και δημιουργική σκέψη, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, τη μεταγνώση, τις ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας των μαθητών.
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ ΙΚΥ.

“Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δελτίου Τύπου δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις µόνο των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό”.