Συμμετοχή του 14ο & 20ο ΔΣ Λαμίας στο eTwinning πρόγραμμα “An AI Driven City”

Πρόγραμμα “An AI Driven City”

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Ε1 του 14ου ΔΣ Λαμίας και του Ε1 του 20ου ΔΣ συμμετείχαν σε ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα eTwinning με τίτλο «An AI Driven City» με εταίρους από Ελλάδα, Τουρκία και Τυνησία.

Στο έργο συμμετείχαν παιδιά ηλικίας 9-12 ετών που σχεδίασαν μια βιώσιμη πόλη και υποστήριξαν αυτήν την πόλη με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

Είμαστε στο 2050! Ο κόσμος και η ανθρωπότητα κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Οι άνθρωποι που ζουν αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν τη ρύπανση, την κυκλοφορία, την κακή υγεία, την ανισότητα και την αδικία, την ασφάλεια, τη δυστυχία, την έλλειψη εκπαίδευσης, τους ιούς κ.λπ. Ως Μηχανικοί Τεχνητής Νοημοσύνης, ζητάμε από τους μαθητές/τριες μας να βρουν λύσεις σε αυτά τα προβλήματα για να ζήσουν σε μια βιώσιμη πόλη!

Στο πλαίσιο του έργου λοιπόν, οι μαθητές/τριες ερεύνησαν τα πιο σημαντικά προβλήματα στις πόλεις χρησιμοποιώντας chatbots τεχνητής νοημοσύνης και προσδιόρισαν τα προβλήματα που είχαν να αντιμετωπίσουν  στις μεταφορές, την ασφάλεια, την υγεία, την ανακύκλωση, το περιβάλλον, την ενέργεια και την ευημερία. Κάθε σχολείο χωρίστηκε σε 3 ομάδες. Για κάθε πρόβλημα, οι μαθητές/τριες 3 σχολείων συνεργάστηκαν και δημιούργησαν ένα πρόγραμμα για την επίλυση αυτού του προβλήματος.

H πρώτη ομάδα του 1ου σχολείου εκπαίδευσε το μοντέλο μηχανικής μάθησης που σχετίζεται με το πρόβλημα χρησιμοποιώντας το Google Teachable Machine, η 2η ομάδα του 2ου σχολείου έγραψε ένα πρόγραμμα χρησιμοποιώντας αυτό το μοντέλο με τη βοήθεια του BBC micro:bits και του makeAI robots ή του Raise Playground και η 3η ομάδα του 3ου σχολείου δοκίμασε το πρόγραμμα. Αυτές οι μελέτες εφαρμόστηκαν σε όλα τα προβλήματα με διαφορετικές ομάδες.

Τέλος τόσο οι μαθητές/τριες όσο και οι εκπαιδευτικοί μας χρησιμοποίησαν εργαλεία Τ.Ν όπως το ChatGPT, το Gemini, το Canva Magic Tool, το Imagine A.I. Art Generator, το Leonardo AI, το Autodraw, το Quick Draw και πολλά άλλα εργαλεία.

 

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Αγγελάκη Ευαγγελία, ΠΕ86

Διαμαντοπούλου Μαρία, ΠΕ70