Συμμετοχή του 16ου Πειραμτικού Δ. Σχ. Λαμίας σε έργο etwinning με τίτλο “Digital Classroom”

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2023-24 οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄ τάξης του 16ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου, συμμετείχαν σε ευρωπαϊκό έργο Etwinning με τίτλο " Digital Classroom".  Η συμμετοχή των παιδιών πραγματοποιήθηκε έπειτα από τη συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

Συμμετείχαν 14 εκπαιδευτικοί από τέσσερις χώρες (Τουρκία, Ελλάδα, Σερβία και Πολωνία)

Οι μαθητές και οι μαθήτριες γνώρισαν τους συμμαθητές/τριες από τις χώρες-συνεργάτες στα online meeting που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια εκπόνησης του έργου.

Συστηθήκαμε μεταξύ μας και χρησιμοιποιώντας διάφορα ψηφιακά εργαλεία - για τα οποία ανταλλάξαμε πληροφορίες μεταξύ μας- δημιουργήσαμε βίντεο, ημερολόγιο, ευχετήριες κάρτες, συνεργατικές ιστορίες, ψηφιακές αφίσες, συνεργατική ψηφιακή έκθεση κ.α.

Όλα τα προαναφερόμενα δημιουργηθήκαν στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου μας και οι εμπνευστές και δημιουργοί όλων ήταν οι μαθητές/τριες από όλες τις χώρες-συνεργάτες, έχοντας κατανοήσει και χρησιμοποιήσει τα ψηφιακά εργαλεία που παρουσιάστηκαν στο έργο.

Συμμετείχαμε στην ημέρα ασφαλούς διαδικτύου και στην εβομάδα του κώδικα (Codeweek), στην οποία αποσπάσαμε και βραβείο διάκρισης για τον σχεδιασμό της δραστηριότητάς μας.

Τα παιδιά απόλαυσαν την επαφή με τους συμμαθητές/τριες από τις άλλες χώρες καθώς ήρθαν σε επαφή με την διαφορετική κουλτούρα και πολιτισμό!

Ελπίζουμε και σε επόμενες όμορφες συνεργασίες

Υπ. Εκπ/κός: Σόρκου Ευτυχία, κλ. ΠΕ86