Συμμετοχή του 5ου Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής στο πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ1

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Συμμετοχή του  5ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Αττικής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ ΚΑ1-Σχολική Εκπαίδευση, υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)             

Το  5ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA1 μετά την έγκριση της αίτησής του σε σχέδιο Μαθησιακής Κινητικότητας Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης με τίτλο: «Συγκριτική θεώρηση βέλτιστων εκπαιδευτικών πρακτικών με όραμα την Ευρώπη του 2020».

Στα πλαίσια της υλοποίησης του συγκεκριμένου σχεδίου κινητικότητας η  κ. Αργυρίου Ιωάννα, Διευθύντρια του Σχολείου και η κ. Γιαννακοπούλου Ελένη, δασκάλα του σχολείου συμμετείχαν στο διαρθρωμένο επιμορφωτικό σεμινάριο: «Non-formal education at school. In & Outdoor methods and tools to empower studentsmotivation and learning», στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας ενώ οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας κ. Γκόνη Μάρθα  και κ. Τάκη Αγγελική καθώς και η δασκάλα κ.  Ζέρβα Χριστίνα συμμετείχαν στο επιμορφωτικό σεμινάριο: «Game-Based Learning and Gamification», στην Πράγα της Τσεχίας.

Η σύγκριση καλών πρακτικών θα βοηθήσει το σχολείο μας να καινοτομήσει κατά την εκπαιδευτική διεργασία. Οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν το πρόγραμμα θα αποτελέσουν μια επιτελική ομάδα, η οποία στη συνέχεια θα αποτελέσει ένα πυρήνα καινοτομίας και ανάπτυξης του σχολείου μας. Ταυτόχρονα, η επαφή τους με συναδέλφους άλλων Ευρωπαϊκών σχολείων και η ανταλλαγή εμπειριών και διδακτικών πρακτικών θα ενισχύσει την Ευρωπαϊκή διάσταση και εξωστρέφεια του σχολείου, καθώς θα καλλιεργήσει το έδαφος για μελλοντικές συνεργασίες.

Η διάχυση των αποτελεσμάτων στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς θα συμβάλλει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων του διδακτικού προσωπικού του σχολείου  και θα δράσει ως προσθετική αξία προς τη διαρκή στόχευσή μας που είναι η διαμόρφωση κουλτούρας για ένα σχολείο ελκυστικό και ευχάριστο που θα το αγαπούν τα παιδιά και θα το εμπιστεύονται οι γονείς. Επιπλέον, θα οργανωθεί ημερίδα διάχυσης των αποτελεσμάτων στο σχολείο, με προσκεκλημένους το Σχολικό Σύμβουλο, εκπροσώπους – διευθυντές των άλλων σχολείων του Δήμου, εκπροσώπους του Δήμου, το Σύλλογο Γονέων και τους γονείς, ώστε πολλαπλασιαστικά να κοινοποιηθούν τα καλά αποτελέσματα αυτής της επιμόρφωσης και των ευρωπαϊκών εμπειριών που αποκομίσθηκαν.

Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλαν στην άρτια οργάνωση, στην πραγματοποίηση και στην ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος.

 

        Η διευθύντρια και ο σύλλογος διδασκόντων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Αττικής 

 

  

 

 

«Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος ∆ελτίου Τύπου δεν συνιστά αποδοχή του περιεχοµένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις µόνον των δηµιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεµία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εµπεριέχονται σε αυτό»